back to school
Actueel nieuws

De RSG is een gezonde school! Aldus het voedingscentrum!

Wat is dat, een gezonde school?

Een Gezonde School is een school die structureel werkt aan de gezondheid van de leerlingen (en docenten!).

Er zijn verschillende onderwerpen waarop een school zich kan richten:

  • Voeding
  • Bewegen en sport
  • Welbevinden (waaronder mediawijsheid)
  • Preventie van roken, alcohol en drugs
  • Relaties en seksualiteit (waaronder mediawijsheid)

 

Er kan per onderwerp aandacht worden besteed aan 4 onderdelen:

 

  • Lessen: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door kennis over te dragen over het belang van bewegen, de invloed van alcohol op de hersenen, of gezonde voeding.
  • Omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een gezonde schoolkantine, een beweegvriendelijk en rookvrij schoolplein.
  • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door het afnemen van gezondheidsonderzoeken of door gebruik te maken van cijfers uit E-MOVO onderzoeken van de GGD.
  • Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Als een school aan alle 4 de onderdelen voldoet aan bepaalde eisen, kan er een vignet behaald worden en mag deze school zich officieel Gezonde School noemen.

 

Waarom is een Gezonde School zo belangrijk voor leerlingen?

Een gezonde school draagt bij aan de gezondheid van leerlingen. Maar ook aan hoe leerlingen in hun vel zitten én aan hun schoolprestaties. Gezonde en fitte leerlingen hebben betere schoolprestaties! Leerlingen worden zich ook bewuster van hun eigen verantwoordelijkheid in het maken van keuzes.

 

Waarom is het voor de RSG belangrijk om Gezonde School te zijn?

Alle scholen willen graag fitte en gezonde leerlingen (en leerkrachten). Vanuit de RSG dragen we daar graag aan bij, o.a. door tijdens de lessen hier aandacht aan te besteden, door projecten en door gezond eten en drinken aan te bieden op school.

 

Hoe doet de RSG dat?

Er wordt momenteel gewerkt aan een rookvrij schoolplein en aan een gezonde schoolkantine (voeding).

We streven ernaar om voor de zomervakantie 2017 het ‘ vignet voeding’ aan te vragen.

Leerlingen zullen merken dat het aanbod in de kantine en automaten gezonder zal worden. Daarnaast is er een watertappunt geopend zodat er vaker en makkelijker water gedronken kan worden.

 

Kijk ook bij: nieuws / RSG in de pers / RSG wint gouden schaal.