Algemeen nieuws

Coronavirus (update 27 mei )

UPDATE 27 MEI

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Op dit moment worden alle zeilen bijgezet om te komen tot een planning voor volgende week. De mentoren hebben een inventarisatie gedaan waaruit het gewenste programma per leerling is ontstaan. De roosterkamer verwerkt dat tot een goed lopend geheel, samen met hen zijn diverse andere collega’s bergen werk aan het verzetten om de leerlingen weer ‘les op school’ te kunnen bieden.

Voor de onderbouw geldt dat de mentor deze week laat weten hoe het rooster en het lesprogramma voor volgende week er uit ziet.

 

Van veel ouders hebben we bericht gekregen dat ze begrijpen dat we onderscheid maken tussen de leerlingen, zoals dat in de vorige update is aangegeven. Zij benadrukken echter dat ook de leerlingen die er goed voor staan en de afgelopen weken goed aan de slag zijn geweest, behoefte hebben aan les op school. Ook voor die leerlingen geldt dat het belangrijk is om het schoolritme weer op te pakken. Daarnaast geldt ook voor hen dat  het sociale aspect van school heel erg wordt gemist. Het is een enorme klus om al deze wensen en verwachtingen bijeen te brengen. Voor een deel is het zelfs onmogelijk om alle wensen te realiseren in de korte tijd voor de zomervakantie, het gaat om ongeveer drie lesweken. De omstandigheden die ons als gevolg van het coronavirus zijn opgelegd maken het helemaal ingewikkeld. We gaan volgende week bekijken waar er ruimte bestaat om ook deze groep leerlingen weer gedeeltelijk les op school te bieden. Op basis van de ervaringen die we volgende week opdoen zullen we aanpassingen doorvoeren als er extra ruimte aanwezig is.

 

Aan het einde van deze week ontvangt u een notitie waarin wordt uiteengezet hoe we dit jaar omgaan met de bevordering binnen de RSG. Later deze week ontvangt u, gebaseerd op het ‘definitieve protocol heropening VO-scholen’, ook een schrijven waarin duidelijk wordt welke regels de komende tijd gelden binnen de school. De RIVM-richtlijnen zijn leidend bij deze regels. Van medewerkers en van leerlingen wordt gevraagd deze regels strikt na te leven. Alleen zo kunnen we elkaar voldoende veiligheid bieden in de huidige omstandigheden.

 

Geslaagden in de krant

Het is een goed gebruik dat de namen van de geslaagden in de krant worden gepubliceerd. Daar worden ook dit jaar de gesprekken over gevoerd met het Noord-Hollands Dagblad. Sinds enkele jaren hebben we te maken met aangescherpte privacy-wetgeving en moeten we de geslaagden hiervoor om toestemming vragen. Voor geslaagden jonger dan 16 jaar geldt dat alleen de ouders toestemming voor publicatie kunnen geven. Voor geslaagden van 16 jaar of ouder geldt dat zij alleen zelf deze toestemming kunnen verlenen. Binnenkort wordt vanuit de administratie een mail verzonden waarin deze toestemming gevraagd wordt. Zoals het er nu naar uitziet worden de lijsten van alle geslaagden van de verschillende West-Friese scholen op 26 juni a.s. in het NHD gepubliceerd. 

 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Eugène Kramer

Voorzitter College van Bestuur


 

VOORGAANDE BRIEVEN CORONA UPDATE

 

Brief 15 maart 

Brief 16 maart 

Brief 17 maart 

Brief 18 maart

Brief 19 maart 

Brief 20 maart 

Brief 23 maart 

Brief 24 maart

Brief 25 maart

Brief 27 maart 

Brief 2 april

Brief 3 april 

Brief 8 april 

Brief 10 april

Brief 15 april  

Brief 18 april 

Brief 22 april 

Brief 8 mei 

Brief 20 mei 

 

 

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel