back to school
Actueel nieuws

Coronavirus (Covid)

NIEUWS MBT CORONA 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

 

De zomervakantie zit er weer op en ik hoop dat de afgelopen vakantieperiode jullie goed heeft gedaan. Ik hoop vooral dat alle leerlingen gezond aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Voor de zomervakantie was de verwachting al dat het virus nog wel een rol zou gaan spelen. De opleving van het virus gedurende de afgelopen zomer, kwam sneller dan verwacht en maakt duidelijk dat er waarschijnlijk nog een turbulente periode voor ons ligt. Het is begrijpelijk dat de huidige situatie bij veel mensen vragen en zorgen oproept. Het maakt dat we alle aandacht moeten richten op de vraag op welke manier we zo verantwoord en veilig mogelijk het onderwijs inrichten nu we voor het eerst sinds half maart weer alle leerlingen dagelijks op school ontvangen.

 

Verschillende vraagstukken komen op ons af: hoe zorgen we voor voldoende afstand tussen leerlingen en volwassenen, hoe zit het met de ventilatie in het gebouw, hoe gaan we om met hygiëne, quarantaine en thuisblijven bij ziekteverschijnselen en hoe staat de school tegenover het dragen van mondkapjes. Hieronder de belangrijkste zaken op een rijtje.

 

Afstand houden

Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.

 

Hygiëne

We volgen de richtlijnen van het RIVM:

  • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed. Bij binnenkomst van een lokaal

    maken we gebruik van de desinfecterende gel, dit gebeurt ook voor en na de pauzes.

  • We schudden geen handen.

  • We hoesten en niezen in de elleboog.

  • We zitten niet aan ons gezicht.

 

Klachten en regels voor thuisblijven

Een leerling of medewerker met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: • Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.

• Koorts boven 38 graden Celcius.
• Plotseling verlies van reuk of smaak.

Een leerling of medewerker blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven de 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft

Een leerling of medewerker mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.

Wanneer een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat hij of zij naar huis.

Leerlingen die behoren tot een risicogroep en leerlingen van wie gezinsleden behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van de ouders/verzorgers in overleg met de school. Bij langdurige afwezigheid treden de regels rondom passend onderwijs in werking.

 

Ventilatie

Er is de afgelopen periode, vooral naar aanleiding van een uitbraak in een verpleeghuis, landelijk veel aandacht geweest voor goede ventilatie en de mogelijke rol die ventilatiesystemen spelen bij de verspreiding van het virus. Voor de RSG betekent dit dat we in de vakantie een onderzoek hebben laten uitvoeren naar de situatie binnen ons schoolgebouw. Het resultaat van dit onderzoek is dat geconstateerd is dat de ventilatiesystemen voldoen aan de geldende eisen.

In de RSG is een aantal centrale en decentrale ventilatie units/systemen aanwezig.
Dit zijn afzuigsystemen of warmte-terugwinsystemen zonder recirculatie, deze worden periodiek onderhouden. Met recirculatiesystemen worden systemen bedoeld die lucht in dezelfde ruimte verplaatsen, en/of opnieuw gebruiken. Bij de in de RSG aanwezige systemen wordt alleen de warmte teruggewonnen uit de afgezogen lucht en deze lucht wordt niet opnieuw 'ingeblazen'. De ventilatiesystemen die zijn aangelegd in de RSG voldoen allen aan de eisen uit het bouwbesluit. Een aantal decentrale installaties is ontworpen volgens de 'frisse scholen' richtlijnen die meer capaciteit hebben dan de minimale eisen uit het bouwbesluit. De komende periode wordt de school daarnaast op natuurlijke wijze geventileerd door ramen en deuren open te zetten.

 

Quarantaine

In de media is er de afgelopen periode ook veel aandacht geweest voor de relatie tussen quarantaine en schoolverzuim. De RSG hoeft geen verzuimmelding te doen bij de leerplichtambtenaar wanneer een leerling bij de start van het schooljaar afwezig is.
Leerlingen en medewerkers moeten in thuisquarantaine als hij of zij terugkomt uit een gebied met een oranje of rood reisadvies. Hier geldt een periode van veertien dagen, die ingaat na thuiskomst, ook als het gebied tijdens de vakantie van kleur verschoten is, bijvoorbeeld van geel naar oranje.

Mondkapjes

In het buitenland zien we voorbeelden dat het dragen van een mondkapje verplicht is op school. In Nederland wordt hier niet voor gekozen. Als leerlingen of medewerkers op school een mondkapje willen dragen, dan is dit wel toegestaan.

 

Tot slot

Door het strikt naleven van de bovenstaande regels kunnen we een zo veilig en verantwoorde start als mogelijk maken. Deze regels bieden duidelijkheid, maar het betekent niet dat alle zorgen en vragen daarmee zijn weggenomen. Door goed met elkaar in gesprek te gaan en de komende weken de ontwikkeling van de situatie scherp in de gaten te houden, kunnen we een goede start van het schooljaar waarborgen.

Ik wens iedereen een succesvol maar vooral ook een gezond schooljaar!

 

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur RSG Enkhuizen

 


VOORGAANDE BRIEVEN CORONA UPDATE

 

SCHOOLJAAR 2020-2021

Start schooljaar

 

SCHOOLJAAR 2019-2020

Brief 15 maart 

Brief 16 maart 

Brief 17 maart 

Brief 18 maart

Brief 19 maart 

Brief 20 maart 

Brief 23 maart 

Brief 24 maart

Brief 25 maart

Brief 27 maart 

Brief 2 april

Brief 3 april 

Brief 8 april 

Brief 10 april

Brief 15 april  

Brief 18 april 

Brief 22 april 

Brief 8 mei 

Brief 20 mei Update 20 mei 2020.pdf

Brief 27 mei 

Brief 29 mei 

Brief 3 juni 

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel