back to school
Actueel nieuws

Coronavirus (Covid)

Uw kind heeft (toch geen) Corona. 

 

Positief getest

Wanneer uw kind positief getest is op het Coronavirus, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden op het volgende mailadres: corona@rsg-enkhuizen.nl . In dat geval ondernemen wij onmiddellijk actie en treedt ons protocol in werking. Daarin staat onder andere dat wij direct contact opnemen met de GGD.

 

Negatief getest

Een leerling of personeelslid waarbij de testuitslag negatief is mag direct weer naar school komen, ook bij lichte klachten. Een uitzondering hierop is wanneer de leerling of het personeelslid koorts heeft, dan geldt: thuisblijven of wanneer een ander gezinslid positief getest is. In dat geval geldt de quarantaineregel van de GGD. 


ALGEMEEN

 

Mondkapjes 

Per 1 december 2020 geldt een algemene landelijke mondkapjesplicht op scholen. Deze verplichting is opgenomen in een ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn verwerkt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit betekent dat de schoolverplichting vanaf 1 december overgaat in een wettelijke verplichting.

 

 

Informatievoorziening

Verspreiding van het coronavirus vindt vaak buiten school plaats. Dat gebeurt vooral bij intensief contact met vrienden of klasgenoten in de vrije tijd maar beperkt ook op school en in de klas. Klasgenoten hoeven daarom niet in quarantaine. Vrienden en klasgenoten waarmee een kind intensief contact heeft buiten school, gaan wel in quarantaine. De GGD inventariseert bij de leerling met

COVID-19 bij welke ‘buitenschoolse’ contacten quarantaine nodig is en informeert deze leerlingen of laat de informatie lopen via de besmette leerling en diens ouder(s)/verzorger(s). Vanuit school ontvangen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hierover geen bericht.

 

Als meerdere leerlingen uit een klas besmet zijn, wordt overlegd met de GGD of quarantaine toch noodzakelijk is. Hierbij zal de school mogelijk wel een rol spelen in de informatievoorziening richting medewerkers en klasgenoten.

 

Medewerkers houden 1,5 meter afstand van de leerlingen en zorgen ervoor dat contacten binnen 1,5 meter kortdurend zijn (minder dan 15 minuten). Bij het navolgen van deze regels, is het voor medewerkers ook niet nodig in quarantaine te gaan als een leerling besmet is.

 

Tot nu toe werden bij een besmetting zowel de lesgevers, alle medewerkers en alle ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk geïnformeerd. Vanaf deze week zal de informatie in een wekelijkse update worden gegeven op donderdagmiddag.

Docenten die lesgeven aan de betreffende leerling worden wel zo snel mogelijk door de school geïnformeerd. Dit geldt ook voor ouder(s)/verzorger(s) van de leerlaag van de besmette leerling.

Overige leerlingen waarmee intensief contact is geweest worden op initiatief van de GGD geïnformeerd.

 

Hygiëne

We volgen de richtlijnen van het RIVM:

  • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed. Bij binnenkomst van een lokaal

    maken we gebruik van de desinfecterende gel, dit gebeurt ook voor en na de pauzes.

  • We schudden geen handen.

  • We hoesten en niezen in de elleboog.

  • We zitten niet aan ons gezicht.

 

Klachten en regels voor thuisblijven

Een leerling of medewerker met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: • Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.

• Koorts boven 38 graden Celcius.
• Plotseling verlies van reuk of smaak.

Een leerling of medewerker blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven de 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft

Een leerling of medewerker mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.

Wanneer een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat hij of zij naar huis.

Leerlingen die behoren tot een risicogroep en leerlingen van wie gezinsleden behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van de ouders/verzorgers in overleg met de school. Bij langdurige afwezigheid treden de regels rondom passend onderwijs in werking.

 

Ventilatie

Er is de afgelopen periode, vooral naar aanleiding van een uitbraak in een verpleeghuis, landelijk veel aandacht geweest voor goede ventilatie en de mogelijke rol die ventilatiesystemen spelen bij de verspreiding van het virus. Voor de RSG betekent dit dat we in de vakantie een onderzoek hebben laten uitvoeren naar de situatie binnen ons schoolgebouw. Het resultaat van dit onderzoek is dat geconstateerd is dat de ventilatiesystemen voldoen aan de geldende eisen.

In de RSG is een aantal centrale en decentrale ventilatie units/systemen aanwezig.
Dit zijn afzuigsystemen of warmte-terugwinsystemen zonder recirculatie, deze worden periodiek onderhouden. Met recirculatiesystemen worden systemen bedoeld die lucht in dezelfde ruimte verplaatsen, en/of opnieuw gebruiken. Bij de in de RSG aanwezige systemen wordt alleen de warmte teruggewonnen uit de afgezogen lucht en deze lucht wordt niet opnieuw 'ingeblazen'. De ventilatiesystemen die zijn aangelegd in de RSG voldoen allen aan de eisen uit het bouwbesluit. Een aantal decentrale installaties is ontworpen volgens de 'frisse scholen' richtlijnen die meer capaciteit hebben dan de minimale eisen uit het bouwbesluit. De komende periode wordt de school daarnaast op natuurlijke wijze geventileerd door ramen en deuren open te zetten.

 

Quarantaine

Leerlingen en medewerkers moeten in thuisquarantaine als hij of zij terugkomt uit een gebied met een oranje of rood reisadvies. Hier geldt een periode van veertien dagen, die ingaat na thuiskomst, ook als het gebied tijdens de vakantie van kleur verschoten is, bijvoorbeeld van geel naar oranje.

 

Ik wens iedereen een succesvol maar vooral ook een gezond schooljaar!

 

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur RSG Enkhuizen

 


VOORGAANDE BRIEVEN CORONA UPDATE

 

SCHOOLJAAR 2020-2021

Start schooljaar

 

SCHOOLJAAR 2019-2020

Brief 15 maart 

Brief 16 maart 

Brief 17 maart 

Brief 18 maart

Brief 19 maart 

Brief 20 maart 

Brief 23 maart 

Brief 24 maart

Brief 25 maart

Brief 27 maart 

Brief 2 april

Brief 3 april 

Brief 8 april 

Brief 10 april

Brief 15 april  

Brief 18 april 

Brief 22 april 

Brief 8 mei 

Brief 20 mei Update 20 mei 2020.pdf

Brief 27 mei 

Brief 29 mei 

Brief 3 juni