Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

NufficHet Nuffic bewaakt de kwaliteit van tto-scholen en heeft eisen opgesteld waaraan tto-scholen moeten voldoen. Bijvoorbeeld taalniveaus van leerlingen en docenten, de spreiding van tto over de vakken en lesmateriaal en de centrale positie van internationalisering in het schoolbeleid. Voor meer informatie over de invulling van tto en de kwaliteit ervan kunt u terecht bij het Nuffic.

 

[Bron: Ministerie van OC&W]