Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

Missie, visie en doelen

Missie

 

Wij geloven in de toekomst van onze leerlingen en bieden hen de tools met “Education for life!”

 

Visie

 

Wij bieden betekenisvol onderwijs van hoge kwaliteit aan de leerlingen van de tweetalig onderwijs afdeling. Het is van grote waarde voor de leerling in het vervolgonderwijs, hier of in het buitenland en bereidt de leerling voor op een internationale toekomst.

 

Doelen

 

Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat bij niet talenvakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde en biologie de Engelse taal wordt gebruikt. Tto heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie.

 

Aan het eind van de derde klas havo behalen de t-havo leerlingen het B1 niveau van het Europees Referentie Kader voor Talen. Voor de t-VWO leerlingen is dit het B2-niveau. Deze taalniveaus worden met officiële examens aan het eind van de derde klas getoetst.