Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire


Tweetalig onderwijs zit sinds 1989 diep geworteld in het onderwijs systeem in Nederland. Goede kennis van de Engelse taal in woord en schrift wordt steeds belangrijker. Het is niet alleen belangrijk voor universitaire- of HBO  studies, maar ook in het bedrijfsleven waar Engels vaak een vereiste is. 

 

Hier kunt u meer informatie over de missie en visie van tweetalig onderwijs op de RSG Enkhuizen lezen


Het Nuffic (vh.EP-Nuffic) speelt een belangrijke rol in het tweetalig onderwijs. Niet alleen heeft deze organisatie de vorm van het tto bedacht maar ook voeren zij elke 3 tot 5 jaar een inspectie uit om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het programma aan de scherpe eisen voldoet.