Letters
Dual Language Education is more
than just letters!
International future
Take off into the sunset
for your international future!
English language
Learn English quicker with
Dual Language Education!

Wat is tweetalig onderwijs?

 

 

 

Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat bij niet talenvakken als bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde en biologie de Engelse taal wordt gebruikt. Tto heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie.

 

Vergroting taalvaardigheid


Het tweetalig onderwijs programma leidt tot een goede beheersing van de Engelse taal. Tto-leerlingen brengen een groot deel van hun schooltijd door in een anderstalige omgeving. Ze gebruiken de vreemde taal actief, in de lessen maar ook in contacten met leerlingen in andere landen. Doordat de leerlingen vakken als wiskunde, aardrijkskunde en tekenen in een andere taal volgen, krijgen zij een uitgebreide kennis van de Engelse taal. Dit actieve gebruik van de taal leidt tot meer zelfvertrouwen bij het gebruik van het Engels, en ook tot een betere taalvaardigheid dan die van leerlingen in het reguliere onderwijs.

 

 

Europese en internationale oriëntatie (EIO)

 Internationalisering is een belangrijk onderdeel van tto. Tto-leerlingen krijgen een brede internationale oriëntatie door het volgen van een internationaal programma. Dit kan op verschillende manieren. Denk aan Europa in de reguliere lessen en samenwerkingsprojecten met scholen in binnen- en buitenland, e-mailprojecten en het leren over Europese geschiedenis. Deze internationale contacten laten leerlingen over de grenzen heen kijken én de taal gebruiken in een natuurlijke omgeving.
Door gebruik te maken van materiaal uit een ander land leren leerlingen (en docenten) te kijken door een andere bril. Dat stimuleert een wijdere blik op de eigen situatie en die van anderen. Denk bijvoorbeeld eens aan de 80 jarige oorlog vanuit Spaans perspectief ('onrust in de noordelijke provincies') tegenover de hoofdstukken die in de Nederlandse geschiedenisboeken aan deze periode zijn gewijd.

 

Bron: http://www.tweetaligonderwijs.nl/