Letters
Dual Language Education is more
than just letters!
International future
Take off into the sunset
for your international future!
English language
Learn English quicker with
Dual Language Education!

Jouw internationale toekomst

De wereld in met tto

 

Wie na havo of vwo in het buitenland wil gaan studeren heeft uiteraard een grote voorsprong met een tto-opleiding. In Nederland zijn ook steeds meer opleidingen op universiteit en hbo volledig Engelstalig, dus ook dichter bij huis heb je voordeel van je tweetalig onderwijs programma. Engels is niet alleen de voertaal van veel opleidingen, het is ook de internationale handelstaal bij uitstek. Daarom leg je met tto een goede basis voor de rest van je leven.

 Leuk en afwisselend

 

Tto is behalve nuttig ook gewoon leuk!

 

Het is een boeiende en afwisselende opleiding, met veel extra activiteiten en contacten. Door de internationale oriëntatie krijg je een brede blik op de wereld, en door je talenkennis kun je je op veel plaatsen verstaanbaar maken. Tto is een moderne opleiding gericht op de toekomst. Jouw toekomst!