Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

 

Speciaal voor tto-leerlingen wordt een extra School Report gemaakt. Dit komt als bijlage met het rapport mee. Leerlingen worden beoordeeld op het gebruikmaken van Engels in de les, onderling en met de docent. 

 

Thuis helpen met uw kind is van belang in het begin. Van overhoren tot aan samen lezen is het van belang dat er voldoende ondersteuning is. Lees verder voor meer hulp met de Engelse taal.

 

Tijdens de middelbare school komen er veel veranderingen op uw kind (en u) af. Het is daarom van het grootste belang dat wij als school met u als ouder samenwerken. Elke klas heeft zijn eigen mentor die voor U als aanspreekpunt geldt.