Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

School Report

 


Speciaal voor tto-leerlingen wordt een extra School Report gemaakt. Dit komt als bijlage met het rapport mee. Leerlingen worden beoordeeld op het gebruikmaken van Engels in de les, onderling en met de docent. Op het rapport verschijnt een U, S of E, waar U voor ‘unsatisfactory’ (onvoldoende) staat, S voor ‘satisfactory’ (voldoende) en E voor ‘excellent’ (uitmuntend).

 

Elke docent houdt het gebruik van gesproken Engels in de tto-vakken bij. Het gaat niet om de kwaliteit, maar dat ze Engels gebruiken. In de brugklas wordt Engels langzaam opgebouwd met een methode die “Engels zonder tranen” heet. Vanaf het begin van de brugklas wordt de les in het Engels gegeven, maar aangevuld met sleutelwoorden in het Nederlands.

 

Vanaf de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie wordt er meer Engels van de leerlingen verwacht. Zij worden meer uitgedaagd om zich in het Engels uit te drukken met af en toe een woordje Nederlands. Vanaf de kerstvakantie wordt er uitsluitend Engels gesproken door leerlingen en docent. Dit proces leidt tot een betere taalvaardigheid van de leerling.

 

Mocht een leerling aan het eind van het schooljaar meer dan tweemaal Unsatisfactory beoordelingen op het rapport hebben, dan wordt de leerling in het regulier onderwijs geplaatst met ingang van het volgende schooljaar.