Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

Privacy


Wij maken gebruik van beeld en schrijfmateriaal van de tto-leerlingen in onze publicaties. Deze komen op de website van de RSG Enkhuizen. Mocht u hier geen toestemming voor verlenen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Foto’s of werk van uw zoon/dochter zal dan onherkenbaar gemaakt worden.

 

U kunt simpelweg een e-mail versturen door op deze link te klikken, onder vermelding van de volle naam en tto-klas van uw zoon/dochter.

Soms wordt vanuit het Europees Platform om foto’s of werk gevraagd voor publicaties. In deze voorkomende gevallen zal specifiek toestemming gevraagd worden.