Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

Magister


Magister is een administratie- en communicatiesysteem voor scholen, dat voor verschillende gebruikersgroepen bedoeld is. Het leerlingvolgsysteem geeft ouders/verzorgers  en leerlingen toegang tot  het rooster met roosterwijzigingen, huiswerk en cijfers van de leerling.

 

Ouders en leerlingen krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord voor het systeem. Voor leerlingen met een smartphone is er ook een app beschikbaar.

 

Drie keer per jaar wordt een rapport gemaakt. In de brugklas ontstaan er twee cijfers voor de tto-klassen. Voor de havo-/vwo-klas worden H- & V- cijfers gegeven voor havo en vwo onderdelen van het curriculum. In de vmbo-/havo- brugklas worden T- & H- cijfers gegeven. T staat voor vmbo-tl en H staat voor havo. Aan het eind van het jaar wordt het duidelijk welke leerlingen naar t-vmbo, t-havo of t-vwo stromen door uitgaande van de bevorderingsnormen. vanaf leerjaar 2 wordt er enkel met vmbo, havo of vwo cijfer gewerkt.

 

Vanaf januari 2020 wordt Magister ook de vervanger voor onze elektronische leeromgeving (ELO) waarin wij extra ondersteuning voor onze vakken bieden. In de vak-omgeving kunnen leerlingen extra links vinden om de stof beter te leren en/of begrijpen.

 

In Magister kan de studiewijzer voor elk vak gevonden worden. Hierin staat welke stof in de les wordt behandeld en wat de deadlines zijn voor opdrachten, taken en huiswerk.

 

Leerlingen krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord voor de ELO die toegang geeft tot alle betreffende vak-sites voor hun leerjaar.