Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

Kosten


Tweetalig onderwijs op de RSG Enkhuizen kent een extra ouderbijdrage van €410,- per jaar.

 

Dit bedrag is inclusief:

  • alle reizen (leerjaren 1 t/m 3)*; 
  • taalactiviteiten; 
  • extra lessen; 
  • Engelse tijdschriftabonnement;
  • examengelden.

 

Tto is een extra opleiding, bovenop ons bestaande onderwijs. Met de bezuinigingen waar het onderwijs mee te maken heeft kunnen wij helaas geen kwijtscheldingen bieden. Wij kunnen uiteraard een betalingsregeling voor ouders/verzorgers opstellen om in termijnen te betalen.

 

* op alle reizen gelden schoolreizenvoorwaarden, zie hier voor meer informatie. Algemene reizen met het leerjaar zitten niet in de tto-ouderbijdrage inbegrepen (bijvoorbeeld in de tweede klas reizen de leerlingen naar Terschelling en in de brugklas gaan de leerlingen op kamp).