Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

Kosten

 

Tweetalig onderwijs is een investering in de toekomst van uw kind. De overheid vergoedt deze onderwijsvorm niet. Daarom vraagt de RSG Enkhuizen  een extra ouderbijdrage van €410,-. Deze bijdrage is voor leermiddelen, extra lessen, taalprojecten, uitwisselingen, reizen* en internationale examens. 

 

Tijdens de pandemie kunnen wij helaas niet met de tto-klassen reizen. Wij brengen alleen de activiteiten in rekening, die wel doorgang krijgen. Deze kosten worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld en per e-mail aan alle ouders/verzorgers vermeld.

 

Voor getalenteerde leerlingen, die aan de toelatingseisen voor het tweetalig onderwijs op de RSG Enkhuizen voldoen, dienen het tweetalig onderwijs te kunnen volgen ongeacht de financiële thuissituatie.

 

De RSG Enkhuizen biedt de volgende mogelijkheden aan om tweetalig onderwijs betaalbaar te maken:

 

  1. De tto-ouderbijdrage wordt als een persoonlijk budget ingezet. Mocht een kind vroegtijdig uit het tweetalig onderwijs treden wordt het ongebruikte budget aan de ouders/verzorgers terugbetaald;
  2. De tto-ouderbijdrage is een persoonlijk budget. Daardoor blijft het budget aan het kind verbonden. Mocht aan het einde van de derde klas een positief saldo openstaan, wordt het bedrag teruggeboekt naar de ouders/verzorgers of als een korting op de kosten van het vierde jaar gegeven;
  3. De RSG biedt een betalingsregeling aan. Als ouders/verzorgers een beroep willen doen op onze betalingsregeling en verspreid de tto-ouderbijdrage betalen, kunnen ze dat kenbaar te maken door het sturen van een e-mail naar de leerlingenadministratie;
  4. Waar het inkomen van een gezin het volgen van tweetalig onderwijs onmogelijk dreigt te maken, wordt Stichting Leergeld Stichting Leergeld toetst het inkomen en waar er sprake is van een te laag inkomen om aan de ouderbijdrage te voldoen, krijgt de RSG Enkhuizen bericht en wordt de ouderbijdrage tweetalig onderwijs door een tto-beurs van de RSG Enkhuizen betaald.

 

 

 

* op alle reizen gelden schoolreizenvoorwaarden, zie hier voor meer informatie. Algemene reizen met het leerjaar zitten niet in de tto-ouderbijdrage inbegrepen (bijvoorbeeld in de tweede klas reizen de leerlingen naar Terschelling en in de brugklas gaan de leerlingen op kamp).