Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

KlankbordgroepTwee keer per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar. Het doel is het betrekken van de ouders/verzorgers bij het tweetalig onderwijs op de RSG Enkhuizen.

 

Één en ander moet er toe leiden dat:

 

*er plannen ontwikkeld worden die gedragen worden door de ouders van de tto leerlingen.

*ouders/verzorgers hun input kunnen leveren over het effect van tto op het thuisfront

*ouders/verzorgers helder, objectief en eenduidig geïnformeerd worden over het uitvoeren en ontwikkelen van het tweetalig onderwijs op de RSG Enkhuizen

 

 

Aanmelden voor de klankbordgroep

 

Begin oktober wordt een uitnodiging verstuurd in de algemene digitale nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Een tweetal ouders per klas wordt uit de aanmeldingen gekozen. Van de overgebleven aanmeldingen wordt een poule van oproepbare ouders gemaakt. In het geval van afmeldingen voor de bijeenkomsten worden ouders van de poule gebeld/gemaild.

 

Zitting is voor een jaar. Elk jaar wordt om nieuwe ouders gevraagd. Hierdoor kunnen wij nieuwe ideeën, projecten en feedback van en met elkaar uitwisselen.