Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

 

De aanmelding voor tweetalig onderwijs volgt een procedure. Hier kunt u meer informatie over de toelatingscriteria lezen.


Hoeveel kost het tweetalig onderwijs? Wat is dan inbegrepen? Hier kunt u meer informatie hierover lezen.


Met tweetalig onderwijs gaan wij zeker op reis. Paspoorten en identeitskaarten moeten in orde zijn. 

 

Twee keer per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar. Het doel is het betrekken van de ouders/verzorgers bij het tweetalig onderwijs op de RSG Enkhuizen.

 

Wij maken gebruik van beeld en schrijfmateriaal van de tto-leerlingen in onze publicaties. Deze komen op de website van de RSG Enkhuizen. Mocht u hier geen toestemming voor verlenen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Foto’s of werk van uw zoon/dochter zal dan onherkenbaar gemaakt worden.