See the world
Kom, zie de wereld in
tweetalig onderwijs!
Travel
Ga je mee naar Engeland?
Meer informatie
50% vakken
Je krijgt minimaal 50%
van je vakken in het Engels!
Wat nog meer?
Wat is...
Wat is tweetalig
onderwijs?
UK flag
Vind je Engels leuk
op de basisschool?

Wat heb je nodig om TTO te gaan doen?

 

Wat leuk dat je voor de tto-opleiding kiest! Dat vinden wij super! Neem de volgende vragen door en dan weet je of je kunt meedoen!

 

Wij bieden tweetalig vmbo-tl, naast het tweetalig onderwijsprogramma voor havo en atheneum!

 

 

1. Heb je een vmbo-tl advies, een combi-vmbo-tl/havo, havo-advies, een combi-havo-/vwo-advies of een vwo/gymnasium advies?

 

2. Vind je Engels leuk?

 

Als je alle bovenstaande vragen met “ja” hebt beantwoord, dan kom je in aanmerking voor tto op de RSG Enkhuizen.

 

Meld je dan aan!

 

 

 

Onze 2021-2022 brochure is hier te lezen!