See the world
Kom, zie de wereld in
tweetalig onderwijs!
Travel
Ga je mee naar Engeland?
Meer informatie
50% vakken
Je krijgt minimaal 50%
van je vakken in het Engels!
Wat nog meer?
Wat is...
Wat is tweetalig
onderwijs?
UK flag
Vind je Engels leuk
op de basisschool?

Tweetalig onderwijs

 

Wat is tweetalig onderwijs (tto)?

 

Tweetalg onderwijs is in Nederland op twee manieren aangeboden: Nederlands - Engels en Nederlands - Duits (vooral langs de grens met Duitsland). De RSG Enkhuizen biedt de meestvoorkomende vorm: Nederlands - Engels. Tweetalig onderwijs is niet nieuw in Nederland. TTO begon in 1989. De RSG Enkhuizen begon iets later in 2005 en is een erkend "tto-junior school."  Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen worden wij regelmatig geinspecteerd. 

 

Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat je andere vakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde en biologie in het Engels krijgt. De lessen worden in het Engels gegeven, je boeken zijn ook volledig in het Engels geschreven (en vaak komen de boeken uit Engeland) en na een gewenningsperiode wordt het ook van jou verwacht dat je antwoord in het Engels geeft. Maak je daar niet druk om, dat leer je vrij snel! Vergeet niet dat tto is méér dan alleen extra lessen Engels!

 

TTO heeft drie pijlers:

 

1. Engelse taalbeheersing; 

2. Wereldburgerschap;

3. Persoonsontwikkeling.

 

Vergroting taalvaardigheid

 


TTO leidt tot een uitstekende beheersing van de Engelse taal. Aan het eind van de derde klas heb je een taalniveau ontwikkeld waarin je alledaagse gesprekken over uitgebreide onderwerpen kunt houden.   

 

TTO-leerlingen brengen een groot deel van hun schooltijd door in een Engelstalige omgeving. Ze gebruiken Engels zeer actief, in de lessen maar ook in contacten met leerlingen in andere landen. Doordat de leerlingen vakken als wiskunde, aardrijkskunde en tekenen in het Engels volgen, krijgen zij een uitgebreide kennis van de taal. Dit actieve gebruik van de taal leidt tot meer zelfvertrouwen bij het gebruik van het Engels, en ook tot een betere taalvaardigheid dan die van leerlingen in het reguliere onderwijs. [bron: http://www.tweetaligonderwijs.nl/]

 

Wereldburgerschap 

 Internationalisering is een belangrijk onderdeel van tto. TTO-leerlingen krijgen een brede internationale oriëntatie door het volgen van een internationaal programma. Dit kan op verschillende manieren. Denk aan Europa in de reguliere lessen en samenwerkingsprojecten met scholen in binnen- en buitenland, e-mailprojecten en het leren over Europese geschiedenis. Deze internationale contacten laten leerlingen over de grenzen heen kijken én de taal gebruiken in een natuurlijke omgeving.


Door gebruik te maken van materiaal uit een ander land leren leerlingen (en docenten) te kijken door een andere bril. Dat stimuleert een wijdere blik op de eigen situatie en die van anderen. Denk bijvoorbeeld eens aan de 80-jarige oorlog vanuit Spaans perspectief ('onrust in de noordelijke provincies') tegenover de hoofdstukken die in de Nederlandse geschiedenisboeken aan deze periode zijn gewijd.

 

De wereld in met tto

 

Wie na vmbo-tl, havo of vwo in het buitenland wil gaan studeren heeft uiteraard een grote voorsprong met een tto-opleiding. In Nederland zijn ook steeds meer opleidingen op universiteit en hbo volledig Engelstalig, dus ook dichter bij huis heb je voordeel van tto. Engels is niet alleen de voertaal van veel opleidingen, het is ook de internationale handelstaal bij uitstek. Daarom leg je met tto een goede basis voor de rest van je leven.

 Leuk en afwisselend

 

TTO is behalve nuttig ook gewoon leuk! Het is een boeiende en afwisselende opleiding, met veel extra activiteiten en contacten. Door de internationale oriëntatie krijg je een brede blik op de wereld, en door je talenkennis kun je je op veel plaatsen verstaanbaar maken. TTO is een moderne opleiding gericht op de toekomst. Jouw toekomst!

 

 

 

 A sustainable Advantage

 Een duurzame voorsprong

 

Lees de tto-brochure voor 2021-2022 hier