See the world
Kom, zie de wereld in
tweetalig onderwijs!
Travel
Ga je mee naar Engeland?
Meer informatie
50% vakken
Je krijgt minimaal 50%
van je vakken in het Engels!
Wat nog meer?
Wat is...
Wat is tweetalig
onderwijs?
UK flag
Vind je Engels leuk
op de basisschool?

How do we do that?

 

Les krijgen in het Engels lijkt heel spannend voor elke tto-brugklas leerling. Het is heel anders dan wat je gewend bent op de basisschool, maar binnen no time ga je in het Engels dromen! 

 

De Engelse taal heb je nodig in elke maatschappij, zowel in Nederland als in het buitenland. De meeste studies in Nederland (na je tijd op de RSG) gebruiken Engelse boeken of een docent uit een ander land geeft je les in het Engels in de collegezalen. Dit komt niet alleen voor op de universiteiten en HBO-instellingen maar steeds meer op MBO-colleges ook. Kortom, maakt het niet uit welke carrière je later kiest, je zult wel met Engels te maken hebben.

 

In de brugklas bouwen we het Engels langzaam op. Je hoeft niet de eerste dag de hele dag Engels te praten. Na de herfstvakantie ga je steeds meer Engels proberen. Je zult zeker fouten maken, maar dat geeft helemaal niet want na de kerst zul je merken dat je Engels vanzelf gaat! Je zult jezelf verrassen en je ouders hoe snel jij goed Engels kunt praten!

 

In de brugklas krijg je verschillende vakken in het Engels, hieronder vind je welke dat zijn:

 

Engels

Wiskunde (oftewel rekenen!)

PDC (Personal Development and Citizenship)

Biologie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Tekenen

Handvaardigheid

Techniek

LO (gym!)

Muziek

 

Door verschillende vakken in het Engels te krijgen word je in de Engelse taal ondergedompeld en wordt je woordenschat uitgebreid. Na de kerst zul je makkelijk gesprekjes voeren, spreekbeurten, samenwerken en alle activiteiten met weinig moeite in het Engels kunnen doen!

 

We gebruiken hiervoor een methodiek die in het Engels CLIL heet. Dit is een afkorting voor Content and Language Integrated Learning. Dat wil zeggen dat je docent techniek jou bijvoorbeeld tijdens de les niet alleen jou leert wat je moet doen, maar ook welke woorden en zinnen je nodig hebt in het Engels om de opdrachten uit te voeren. Snel voel je je thuis in het Engels!

 

Bekijk de tto-brochure 2021-2022 hier