See the world
Kom, zie de wereld in
tweetalig onderwijs!
Travel
Ga je mee naar Engeland?
Meer informatie
50% vakken
Je krijgt minimaal 50%
van je vakken in het Engels!
Wat nog meer?
Wat is...
Wat is tweetalig
onderwijs?
UK flag
Vind je Engels leuk
op de basisschool?

Hoe doen we TTO op de RSG?

TTO op de RSG Enkhuizen

 

Alle tto-docenten zijn speciaal opgeleid en er zijn drie native speakers werkzaam in de tto afdeling. Zo is er een zeer gemotiveerd docententeam ontstaan dat de leerlingen, die de uitdaging aangaan, succesvol tweetalig kan opleiden.

In de brugklas krijgen alle tto-leerlingen een reeks van vakken in het Engels aangeboden. In de brugklas krijg je de volgende vakken in het Engels aangeboden:

 

English subjects

Vakken in het Nederlands

English

Nederlands

PDC

Frans1

Maths

 

Biology

 

History

 

Geography

 

Design and Technology (DT) (to year 2 only)

 

Physical Education (PE)

 

Art

 

Crafts

 

Music

 

1Frans volgt dezelfde manier van lesgeven als Engels: doeltaal= voertaal

 

 

Na de brugklas stroom je of naar t-vmbo, t-havo of naar t-vwo. Voor t-vwo komen er nog twee Engelstalige vakken erbij:

t-vwo 2 & 3 

 

English subjects

Vakken in het Nederlands

English

Nederlands

PDC

Frans1

Maths

Duits1

Biology

 

Physics and Chemistry -NEW!

 

Geography

 

History

 

Economics -NEW!

 

Design and Technology (DT) - year 2 only

 

Physical Education (PE)

 

Art

 

Crafts

 

Music

 

1Frans en Duits volgen dezelfde manier van lesgeven als Engels: doeltaal= voertaal

 

 

Voor t-havo komen een paar vakken in het Engels te vervallen. Deze worden dan in het Nederlands gegeven. T-havo leerlingen krijgen één extra vak erbij in het Engels: Economie- deze past heel goed in het profiel van t-havo op de RSG: Ondernemerschap!

Hier zijn de vakken in het Engels en Nederlands vanaf de tweede jaar voor t-havo:

 

t-havo 2 & 3

 

English subjects

Vakken in het Nederlands

English

Nederlands

Economics- NEW!

Natuur/scheikunde

Maths

Duits2

Biology

Frans2

Geography

 

History

 

Design and Technology (DT)-year 2 only

 

Physical Education (PE)

 

Crafts 

 

Art

 

Music

 

PDC1

iGCSE Enterprise3-

iGCSE Global Perspectives3 -NEW!

 

1 PDC wordt in havo 2 aangeboden als apart uur

2 Frans en Duits volgen dezelfde manier van lesgeven als Engels: doeltaal= voertaal

De vak iGCSE Enterprise wordt in de derde en vierde klassen van t-havo gegeven. Vanaf 2021-2022 starten wij met iGCSE Global Perspectives in t-havo 3 in plaats van iGCSE Enterprise

 

t-vmbo 2 

 

English subjects Nederlands
English Wiskunde

PDC

Art

Geschiedenis

Biologie

Geography Natuur/Scheikunde
Crafts

Duits

Physical Education (PE)  
Design & Technology  
Travel & Tourism