Letters
Dual Language Education is more
than just letters!
International future
Take off into the sunset
for your international future!
English language
Learn English quicker with
Dual Language Education!

Content and Language Integrated Learning

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is de achterliggende didactische methode van het tto.

 

Deze methode gaat ervan uit dat de taalverwerving niet alleen gebeurt bij de taalvakken, maar ook bij de zaak-, exacte- en creatieve vakken. Door het geven van vakken uit al deze gebieden in een vreemde taal, wordt er buiten de taallessen niet alleen gewerkt aan de vergaring van woordenschat, maar ook aan communicatievaardigheden.

 

In de Standaarden tto is vastgelegd welk taalniveau de docenten minimaal moeten hebben. Binnen de lessen geven zij extra aandacht aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt door onder meer door correctie van taalfouten bij opdrachten, proefwerken en gewoon in de klas. Daarnaast wordt er in veel opdrachten een "talig" element toegevoegd. Zo kan er bij Physical Education een Engelstalig werkstuk geschreven worden over een internationale sport, bij Economics een presentatie over een artikel uit een Engelstalige krant en bij Physics een werkstuk over internationaal onderzoek naar tsunami's.

 

CLIL heeft verschillende doelen:

 

  • opbouw van interculturele kennis en begrip
  • ontwikkeling van interculturele communicatievaardigheden
  • verbetering van zowel actieve als passieve taalvaardigheden
  • mogelijkheid tot bestuderen van de stof vanuit verschillende (internationale) perspectieven
  • meer contact met de doeltaal zonder dat er extra uren ingezet worden
  • voegt een extra dimensie toe aan de bestaande vakken, zonder met ze te concurreren
  • diversiteit binnen de lesmethodes in de klas
  • verbeterde motivatie van de leerling door extra bevestiging van taalvaardigheden

 

Bron: www.tweetaligonderwijs.nl

 

 

2016 tto Brochure

 A sustainable Advantage

 Een duurzame voorsprong