Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

t-vmbo

 

 

Begin 2018-2019 start de RSG met tweetalig vmbo-tl-onderwijs. In de brugklas krijgen leerlingen 70% van hun lessen in het Engels. Naast Engels zijn dat de vakken: wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, tekenen, handvaardigheid en techniek. Vanaf de tweede klas wordt het aantal vakken in het Engels teruggebracht.

 

Tweetalig onderwijs gaat niet ten koste van het onderwijs in de Nederlandse taal. Het eindexamen moet tenslotte in het Nederlands worden afgelegd. Engels wordt niet alleen tijdens de lessen gebruikt. Leerlingen gaan ook deelnemen aan internationale activiteiten. Denk daarbij aan buitenlandse reizen en dramaprojecten op de RSG.

De RSG werkt met het Cambridge Engels programma, met internationale erkenning: een doorgaande leerlijn van voorgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs en hoger. Met een Cambridge Engels-diploma kunnen leerlingen uitstromen naar reguliere, tweetalige of internationale mbo-opleidingen. 

 

Wat is het verschil tussen tweetalig onderwijs voor havo/vwo en vmbo-tl?


Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat een leerling in het havo-/vwo-programma gedurende leerjaar 1 t/m 3 tenminste 50% van zijn vakken in het Engels krijgt. Voor tweetalig vmbo (t-vmbo) is dat anders. Om aan de standaard van het tweetalig onderwijs voor vmbo-tl te voldoen dient een leerling minimaal 30% van zijn totale onderwijstijd gedurende vier jaar vmbo-tl in het Engels te hebben gevolgd.

 

Bij de Engelstalige vakken wordt een Engelstalige methode gebruikt en de docent spreekt tijdens de les alleen Engels. Uiteraard wordt dit langzaam opgebouwd in het brugklasjaar. Verder wordt er van de leerlingen verwacht dat ze in de t-vmbo-lessen onderling Engels spreken.

 

Tweetalig onderwijs beoogt leerlingen goed voor te bereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar. Daarnaast is kennis over Europa en de rest van de wereld vanuit internationaal perspectief van groot belang.

 

Tweetalig onderwijs heeft dus twee belangrijke doelen:
• het bevorderen van een goede Engelse taalvaardigheid
• het meegeven van een internationaal perspectief.

 

De Engelse taal wordt ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context. Daardoor kan de tto-leerling in velerlei situaties prima uit de voeten met de Engelse taal.

 

De t-vmbo-klas doet in de het vierde jaar, net als alle andere vmbo-tl-leerlingen, het reguliere Nederlands eindexamen. School moet dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid. 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel