Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

Brugklas tto


Door het jaar heen worden de brugklas leerlingen op twee niveaus getoetst: havo en vwo. De resultaten van alle toetsen worden in het internetportaal Magister ingevoerd. Dit geeft zowel de leerling als ouders/verzorgers een idee van hoe het kind het doet door het jaar heen.

 

Drie keer per jaar verschijnt een rapport thuis en op verschillende momenten worden 7-minuten gesprekken aangeboden om met de docenten een gesprek te voeren. Aan het eind worden de bevorderingsnormen voor toelating tot de tweede klas gebruikt. Voor tto-leerlingen zijn er vier opties beschikbaar: tto-atheneum, of regulier atheneum en tto-havo of regulier havo. Soms wordt geadviseerd om een leerling in VMBO-tl te plaatsen of een leerling te laten doubleren.

 

Wij willen dat de leerling de juiste plek heeft om op zijn niveau te werken en leren.