Samen
Samendenken, samenwerken,
Samen sterk!
Seeds
“Don't judge each day by the
harvest you reap but by the seeds that you plant.” ― Robert Louis Stevenson
Future
"Education is the foundation
upon which we build our future." - Christine Gregoire

 

De aanmelding voor tweetalig onderwijs volgt een procedure. Hier kunt u meer informatie over de toelatingscriteria lezen.


Door het jaar heen worden de brugklas leerlingen op twee niveaus getoetst: havo en vwo. De resultaten van alle toetsen worden in het internetportaal Magister ingevoerd. Dit geeft zowel de leerling als ouders/verzorgers een idee van hoe het kind het doet door het jaar heen.

Begin 2018-2019 start de RSG met tweetalig vmbo-tl-onderwijs. Lees meer hier!

t-havo op de RSG Enkhuizen is een unieke leeromgeving. In t-havo worden de leerlingen opgeleid om ondernemers te worden. Zij volgen niet alleen het vereiste Nederlandse curriculum, maar krijgen ook een aantal extra vakken in het Engels. T-havo duurt drie jaar met een uitloop jaar in de Cambridge afdeling voor de internationale examens.

 

 


Sinds september 2005 biedt de RSG Enkhuizen tto op vwo niveau om leerlingen beter te voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun latere carrières. Het thema in de afdeling is kritisch denken, uniek voor onze school en loopt als een rode draad door alle vakken. Dit betekent voor de leerling dat zij vaardigheden leren die later kunnen worden gebruikt.