Education
"Education is not
the filling of a pail but the lighting of a fire" - W.B. Yeats
Education
"Education is the most powerful
weapon we can use to change the world"- Nelson Mandela
Mirror
"The whole purpose of education
is to turn mirrors into windows" - Sydney J. Harris

Uitreiking verlenging van het predicaat tto-junior school

 

Feest deze week voor de RSG Enkhuizen!

 

Wij vieren niet alleen het 40 jarig jubileum van de RSG Enkhuizen maar ook het behalen van de verlenging van het tto-junior predicaat. Het spreekt voor zich dat kwaliteit van het aangeboden onderwijs hoog wordt gehouden  op de RSG Enkhuizen, maar eens per vijf jaar wordt de tto-junior afdeling extra grondig geinspecteerd door EP-Nuffic. Lessen worden bezocht, het EIO-programma wordt onder de loep genomen en er zijn gesprekken niet alleen met de schoolleiding, coördinator tto en docenten, maar ook met de tto leerlingen en ouders.

 

Op 23 september kregen wij het certificaat van de verlenging van het tto-junior predicaat in Utrecht. Mevr. Kuper (lid van het College van Bestuur, RSG Enkhuizen) nam de certificaat officieel voor de school in ontvangst.

 

Wij werden toegesproken door één van de visitatoren van het inspectieteam met de volgende woorden:

 

'RSG Enkhuizen is een school met een huiselijke sfeer waar leerlingen zich erg thuis voelen. De school heeft het afgelopen jaar een conferentie georganiseerd voor basisscholen in het voedingsgebied. Daardoor weten de basisscholen nu precies wat een leerling nodig heeft om tto succesvol te zijn.

 

Verder is het samenwerkingsverband dat de school heeft met Sheffield Hallam University, waarbij Engelse LIO's [red. leraren-in-opleiding] naar Nederland komen om hier een maand les te geven zeer succesvol te noemen.

 

De Engelse initiatieven die de school biedt aan haar leerlingen in de bovenbouw, ondanks dat ze niet door willen gaan voor de senior-status, zijn ook veelbelovend.

 

Gefeliciteerd met het verlengen van het junior tto-certificaat!'

 

 

Mevr. Kuper ondertekent het certificaat.