Education
"Education is not
the filling of a pail but the lighting of a fire" - W.B. Yeats
Education
"Education is the most powerful
weapon we can use to change the world"- Nelson Mandela
Mirror
"The whole purpose of education
is to turn mirrors into windows" - Sydney J. Harris

Kwaliteit van het tweetalig onderwijs programma

Op dinsdag 3 maart jl. werd onze tto afdeling grondig gevisiteerd door het EP-Nuffic. Het EP-Nuffic doet dat in opdracht van het Ministerie van O&W. Tijdens de visitatie werd gekeken of onze tto afdeling voldoet aan de door de opgestelde standaard voor het certificaat junior tto school.

 

De drie commissieleden spraken met de schoolleiding, bezochten twaalf lessen, en spraken achtereenvolgens met de tto coördinator, de docenten tto Engels en vakdocenten. Ook werd gesproken met  leerlingen uit alle jaarlagen, zelfs leerlingen uit A4 en H4 die vorig jaar hun tto-opleiding hadden afgerond. De gespreksronde werd afgesloten met vier ouders, ook weer verspreid over alle jaarlagen. Onze dank aan de ouders en leerlingen die hieraan meededen.

 

Na afloop van een enerverende dag werd rond 16.00 uur de uitslag mondeling medegedeeld: de tto afdeling van de RSG Enkhuizen mag het predicaat ‘tto-junior’ met veel trots behouden tot de nieuwe inspectie in 2020. Een succesvolle afsluiting van een spannende dag! Uiteraard feliciteren wij alle teamleden, leerlingen en ouders tto met dit behaalde succes.

 

Deze certificering is de kroon op het harde werk in de afdeling en achter de schermen. In 2010 werd het certificaat junior tto school behaald. Inmiddels is de onderwijskundige inhoud en vormgeving van onze t-havo dus ook goed bevonden door het inspectieteam. In haar toelichting was de commissie complimenteus over de betrokkenheid van leerlingen en ouders, over het enthousiasme van de docenten, over de zeer volledige documentatie vooraf die zij had ontvangen en over het volledig EIO-programma.

 

Er zijn uiteraard ook verbeterpunten genoemd. Die zullen wij in de tto afdeling met docenten, leerlingen en ouders bespreken, opdat we over vijf jaar, bij een volgende visitatie, laten zien dat we de adviezen ter harte hebben genomen.

 

We zijn trots op het behaalde resultaat, zeker in het jaar van onze 10-jarig bestaan als tto-junior school!