Education
"Education is not
the filling of a pail but the lighting of a fire" - W.B. Yeats
Education
"Education is the most powerful
weapon we can use to change the world"- Nelson Mandela
Mirror
"The whole purpose of education
is to turn mirrors into windows" - Sydney J. Harris

 

Op 3 maart heeft de RSG Enkhuizen een grondig inspectie gehad van de tweetalig onderwijs afdeling voor zowel vwo als havo. Het inspectieteam was zeer te spreken over de manier waarop tto vorm wordt op de RSG Enkhuizen gegeven.

Op 23 september werden Mevr. R. Kuper (College van Bestuur) en Dhr T. Lewis (coördinator tweetalig onderwijs) uitgenodigd om het nieuwe certificaat in ontvangst te nemen en ondertekenen. Daarbij werd de school in de schijnwerpers...

 

Op dinsdag 3 maart jl. werd onze tto afdeling grondig gevisiteerd door het EP-Nuffic. Het EP-Nuffic doet dat in opdracht van het Ministerie van O&W. Tijdens de visitatie werd gekeken of onze tto afdeling voldoet aan de door de opgestelde standaard voor het certificaat tto-junior school.

The European Platform, the inspectorate for the Dual Language Edcuation schools in the Netherlands has been busy creating a website to offer general information on this form of education that has been in the Netherlands since 1989. 

 

The Cambridge English Language Assessment results have been announced for the June exams series. With 94% gaining the top grades, we are very satisfied with these excellent results.

 

On Friday, 9th December 2016, our entrepreneurs received their internationally-recognised iGCSE diploma from the University of Cambridge. These pupils will now be leaving school with two highly-prized language diplomas: the Business English Certificate (BEC) and a skills diploma, iGCSE Enterprise. These awards will open doors for our pupils all over the world! Congratulations to our Class of 2016!