tekening wereld

Global Perspectives

Global Perspectives and Independent Research

 

De RSG Enkhuizen heeft de Engelstalige mogelijkheden in de Atheneum bovenbouw uitgebreid met een nieuw vak: ‘Cambridge Global Perspectives and Independent Research’. Het vak is gericht op leerlingen die van plan zijn om na hun voortgezet onderwijs een opleiding te gaan volgen aan een (buitenlandse) universiteit.


Global Perspectives als vak is onderdeel van het hoogste niveau van internationale examens van de Universiteit van Cambridge. Het leert de leerlingen belangrijke inhoudelijke kennis over bepaalde onderwerpen op wereldschaal, maar vooral ook zeer waardevolle vaardigheden die binnen de academische wereld goed van pas komen.

 

Bij uitstek geschikt voor leerlingen in de Atheneum bovenbouw!

 

Wat houdt het vak in?

 

In de huidige maatschappij van snel veranderende meningen en verhoudingen zijn er nauwelijks nog eenvoudige of eensluidende oplossingen te vinden voor de belangrijkste problemen op onze planeet. Klimaatverandering, genetische manipulatie, duurzame toekomsten en groeiende tegenstellingen tussen religies zijn maar een paar van de mondiale vraagstukken waar de volwassenen van de toekomst mee zullen worden geconfronteerd.

 

Global Perspectives gaat over (onder andere) deze vraagstukken en dan vooral op de vraag of de beschikbare informatiebronnen over deze vraagstukken betrouwbaar zijn. De leerlingen leren omgaan met conflicterende meningen en tegengestelde informatiebronnen en leren alle beschikbare informatie te analyseren, te evalueren en daarna hun eigen mening vorm te geven of bij te stellen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de zogenaamde Critical Path methode: een unieke aanpak – ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge – om deze mondiale vraagstukken op een gestructureerde manier aan te pakken en te beschouwen.

 

Het vak omvat twee grote onderdelen: het Global Perspectives deel, waarbij ingegaan wordt op de vraagstukken op wereldschaal met behulp van Critical Path én een Independent Research deel, waarin de leerling de vaardigheden van het eerste deel gaat toepassen in een onderzoeksopdracht. In vergelijking met de Nederlandse situatie levert deze opdracht dus een Engelstalig ProfielWerkStuk (PWS) op. Een Global Perspectives leerling hoeft daarom dus geen Nederlandstalig PWS meer te schrijven.

 

Wat levert het op?


Het Global Perspectives programma bestaat uit een viertal examenonderdelen, inclusief het eerder genoemde Independent Research deel. Alle examens worden op school afgenomen. De eerste drie onderdelen van de examens worden becijferd door de Universiteit van Cambridge, de onderzoeksopdracht wordt becijferd door de vakdocent op school en vervolgens beoordeeld door de universiteit. Als alle examenonderdelen zijn afgerond volgt een certificaat waarop het prestatieniveau van de leerling vermeld wordt.

 

Zeer interessant is het feit dat dit certificaat, dat uiteraard op Engelse en Amerikaanse universiteiten al wordt geaccepteerd als bewijs van vóóruniversitair niveau, nu ook door meerdere Nederlandse universiteiten wordt geaccepteerd en gewaardeerd. In het huidige Nederlandse systeem van hoger onderwijs, waar assessment en ‘jezelf bewijzen’ om toegelaten te worden steeds belangrijker wordt, levert het Cambridge A-level Global Perspectives Certificate een duidelijke meerwaarde op.

 

Wat zijn de ingangseisen?

 

Global Perspectives wordt aangeboden aan leerlingen uit alle profielen van de Atheneum bovenbouw.

 

Het vak zal volledig in het Engels worden aangeboden. Dit betekent dat een goede basiskennis van de Engelse taal in woord en schrift van groot belang is. Er wordt daarom een ingangseis gehanteerd van een 7.0 voor TTO-leerlingen en een 8.0 voor niet-TTO-leerlingen voor het vak Engels op rapport 3 van de Atheneum 3 (dit is dus dezelfde ingangseis als bij Cambridge English in de bovenbouw). Met nadruk moet gezegd worden dat dit programma dus zeker niet alleen voor leerlingen toegankelijk is die de TTO-onderbouw hebben doorlopen.

 

Een selectieprocedure voor alle leerlingen vindt plaats gebaseerd op het schrijven van een motivatiebrief met een aanvullende opdracht. De informatie voor de brief en opdracht worden via It's Learning aan de leerlingen beschikbaar gesteld. 

 

Omdat het vak is opgebouwd vanuit Critical Path, is het zeer belangrijk dat een leerling die kiest voor Global Perspectives niet terugschrikt voor de grote mate van zelfverantwoordelijkheid die van hem/haar gevraagd wordt: er wordt bijvoorbeeld niet gewerkt met lesboeken. Mede hierom zijn we vooral op zoek naar díé leerlingen waarbij deze zelfverantwoordelijkheid in de motivatie om het vak te kiezen tot uitdrukking komt. Daarom zal de potentiële leerlingen gevraagd worden een motivatiebrief te schrijven.

 

Wat kost het?

 

De kosten voor de lesuren zijn voor rekening van de school. De kosten voor de examens zullen wel door de (ouders van de) leerling betaald moeten worden. De kosten voor deze opleiding worden tijdens de ProfielTweedaagse bekend gemaakt. 

 

Meer informatie?

 

Meer informatie kunt u krijgen bij Global Perspectives docent, dhr. Burger (Aardrijkskunde). Dit gaat het makkelijkst door een mailtje te sturen naar m.burger@rsg-enkhuizen.nl. Ook zullen de leerlingen in Atheneum 3 later tijdens de ProfielTweeDaagse meer informatie krijgen over Global Perspectives.