Birds
Kill two birds with one stone...
achieve more with Anglia- improve your English and pick up an English diploma too!
Roadsign
Whatever your direction...
...there's always an Anglia examination!
Umbrellas
Rains, reins or reigns?
Learn with Anglia examinations!

Het Anglia Programma

Informatie over het Anglia diploma (december 2019) (pdf)

 

Vanaf het schooljaar 2002 werkt de RSG Enkhuizen samen met Anglia Network Europe, een actief netwerk van 375 scholen, HBO instellingen en universiteiten die samen werken om het (aan)leren van de engelse taal te stimuleren en te structureren.In het schooljaar 2003/2004 zijn wij gestart met het aanbieden van de Anglia examens aan onze leerlingen om een ieder die dat wil in staat te stellen een internationaal Engels certificaat te behalen.

 

Wat is Anglia nu precies?

 

The Anglia Examination Syndicate is een organisatie in Engeland die al vele jaren wereldwijd examens aanbiedt. Alleen al in Nederland schrijven jaarlijks bijna 21000 kandidaten zich in voor de Anglia examens. Anglia biedt leerlingen de mogelijkheid op tien niveaus een internationaal erkend Engels certificaat te behalen, waarvan het Proficiency en het Masters level toegang geeft tot Engelse Universiteiten en Hogescholen. Daarnaast geeft Anglia vrijstellingen op veel Nederlandse Universiteiten en Hogescholen. Ook is het mogelijk om 4 aanvullende certificaten Anglia Business English te behalen.

 

Het grote verschil met het Cambridge programma is dat Anglia toegankelijk is voor alle leerlingen. Het Cambridge programma is een vervolgopleiding voor leerlingen die de TTO opleiding in de onderbouw hebben gevolgd en voor Havo en VWO leerlingen die willen excelleren in het Engels. Het leidt op voor het First Certificate in English (FCE), het Certificate in Advanced English (CAE) of het Certificate of Proficiency in English (CPE). Wil je toegelaten worden tot het Cambridge programma, dan heb je daar wel een Anglia certificaat voor nodig, nl. Anglia Intermediate voor Cambridge Havo en Anglia Advanced voor Cambridge Atheneum.

 

Anglia geeft alle leerlingen op de RSG Enkhuizen de kans een Engels certificaat te behalen. Dit heeft te maken met het feit dat iedere leerling op zijn/haar eigen niveau kan instappen in het systeem en van daaruit kan doorgroeien. Juist voor die leerlingen die moeite hebben met het Engels geeft Anglia mogelijkheden om de taal stap voor stap te leren. Per niveau wordt in de syllabus op www.anglianetwork.eu uitgebreid aangegeven wat een leerling moet beheersen. Daar kan hij/zij eventueel gericht aan werken. De Anglia website biedt oefenmateriaal en oefenexamens aan, en ook kan tijdens de keuzeles verder gewerkt worden aan een goede voorbereiding op het examen. Er zijn kandidaten die meerdere jaren meedoen, steeds op een hoger niveau.

 

Met de steeds hoger wordende eisen aan het Centraal Examen Engels is dit, naast de reguliere lesstof, een prima voorbereiding.Daarnaast bieden steeds meer universiteiten en HBO instellingen internationale programma’s aan waarbij een aantoonbare goede beheersing van de engelse taal een toelatingseis is.

 

Naast het aanbieden van de Anglia examens organiseert de organisatie ook studiereizen naar het buitenland en summercamps in Nederland. Op de site www.anglianetwork.eu staan alle activiteiten vermeld en daar kun je ook alle informatie vinden over de examens, de tarieven, het oefenprogramma en nog veel meer.

 

Om de leerlingen bekend te maken met het Anglia systeem, neemt de sectie Engels de Anglia instaptoets af in iedere leerlaag. Daarnaast maakt iedere leerling tenminste 2 proefexamens op zijn/haar eigen niveau/ level. Als je al eerder hebt meegedaan, kun je aangeven op welk niveau je dit jaar examen wilt doen. Na de herfstvakantie start de inschrijving voor de examens die in april (onderbouw/examenklassen) en mei (bovenbouw) worden afgenomen. Leerlingen die mee willen doen, kunnen vanaf begin november een inschrijvings formulier ophalen bij de onderwijsassistenten van het Domein. De prijzen van de Anglia examens van dit schooljaar staan daarop vermeld. De ingevulde en ondertekende formulieren kunnen daar ook weer worden ingeleverd.

 

Het Anglia examen wordt op de eigen school in de avonduren afgenomen en vervolgens op het Chichester College in Engeland nagekeken. Na ongeveer 6 weken wordt de uitslag bekend gemaakt op de examensite van Anglia. Afhankelijk van de geleverde prestatie krijgt een kandidaat de vermelding Distinction, Merit, of Pass op zijn/haar certificaat. Doordat iedere leerling op zijn/haar eigen niveau deelneemt, is de kans op het successvol afleggen van het Anglia examen groot, maar je kunt natuurlijk ook een Refer (gezakt) krijgen.

 

Meer informatie over de Anglia examens en de daaraan verbonden kosten kunt u vinden op de RSG site per leerlaag bij het vak Engels, of op de site van Anglia Network www.anglianetwork.eu.

 

De coördinatie van de Anglia examens is in handen van mevrouw L. Borst.