Stromen op de RSG

Hoe zien de brugklassen er uit?

Op de RSG worden kinderen met verschillende testen en adviezen door elkaar geplaatst. De meeste klassen

hebben dus vmbo/gt – havo en vwo leerlingen in de groep. Een uitzondering wordt gemaakt voor de tto-klas (tto=tweetalig onderwijs) en de ‘kleine brugklas’. De tto- klas bestaat uit havo en vwo leerlingen en de ‘kleine brugklas’uit vmbo – leerlingen, waarvan nog niet helemaal duidelijk is of ze de beroepsgerichte of de theoretische richting moeten volgen. Leerlingen van de verschillende stromen zitten gewoon bij elkaar in de klas en komen tijdens de zogenaamde ‘stroomuren’ bij elkaar in de groep van hun keuze.

  

Wat je zeker moet weten

Bij aanmelding moet je een 1e en een 2e keus opgeven voor de stroom die je graag wilt doen. We streven er namelijk naar om werkbare groepen te maken. Voor de leerlingen is dit van groot belang. Je kiest in principe een stroom voor minimaal één jaar en je kunt dus niet tussentijds overstappen.

Verscheidene stromen kennen speciale activiteiten, waarvoor een extra ouderbijdrage wordt gevraagd.

 

Meer informatie?

Je kunt meer informatie vinden onder de kop: talent!

Als je meer wilt weten over je mogelijkheden op de RSG, kijk dan op de RSG-website: www.rsg-enkhuizen.nl

of maak een persoonlijke afspraak (0228 – 350800).