De volgende stap.... van basisschool naar het voorgezet onderwijs!

KEUZE & AANMELDING

 

Na groep 8 verlaat uw zoon of dochter de basisschool en treedt hij of zij de wereld van het voortgezet onderwijs binnen.

Een nieuwe omgeving, nieuwe klasgenoten, een nieuwe fietsroute, andere schooltijden, wisselende docenten, huiswerk…...kortom een hele nieuwe fase. Niet alleen voor veel kinderen, ook voor veel ouders een spannende nieuwe stap! Figuurlijk, maar ook letterlijk gesproken gaat uw kind naar een ‘’grote’’ school en dat brengt nogal wat veranderingen met zich mee.

 

In groep (7) 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Het voorlopig schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling.

 

Basisscholen moeten vóór 1 maart een definitief schriftelijk schooladvies geven aan elk kind. Sinds 2015 is dit schooladvies leidend bij de

plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

 

Inschrijven op een middelbare school (op de RSG!) loopt vanaf 2020 niet meer via de basisschool van uw kind.

Ouders / verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen en toesturen van het formulier. Tijdens het bezoek van groep 8 met de basisschool en/of de Open Dag op de RSG ontvangt elk kind een aanmeldingsformulier met daarbij een retourenvelop, voorzien van een antwoordnummer (frankeren niet nodig). Deze kunt u gebruiken om het formulier te retourneren. Uiteraard mag u het (getekende) formulier ook afgeven bij de receptie op de RSG of kunt u het inscannen en per mail versturen aan: aanmelden@rsg-enkhuizen.nl  

 

Uiteraard verwelkomen we u / jullie ook graag op het Open Huis van de RSG dat jaarlijks wordt gepland in de maand februari.

 

Heel veel algemene informatie kunt u terugvinden op onze site, waaronder in de RSG schoolgids

Schoolkosten, organisatie en roosters kunt u vinden  onder de kop algemeen / ouders en leerlingen en meer specifieke informatie (zoals protocollen, doelstellingen, procedures en regelementen) kunt u terugvinden onder de kop: algemeen / ouders & leerlingen / handboek en protocollen

 

Alvast een kijkje nemen (digitaal) in onze school kan ook via de digitale rondleiding en voor een blik op onze leuke activiteiten verwijzen we u graag naar de algemene informatie onder groep 8.

 

Mocht u echter na het bezoeken van onze site / Open Huis nog vragen hebben of op- of aanmerkingen m.b.t. de overstap naar het voortgezet onderwijs  schroom dan niet om contact met ons op te nemen (tel: 0228 350 800).  Wij helpen u graag verder!

 

Succes met (de begeleiding van uw kind in) het maken van een goede keuze!

En alvast een hele leuke (nieuwe) schoolperiode toegewenst!