beterschap

Ziek- en betermeldingen

WAT TE DOEN ALS EEN LEERLING ZIEK THUISBLIJFT / THUISKOMT OF AFWEZIG IS OM EEN ANDERE REDEN?

 

CORONA 

Wanneer uw kind positief getest is op corona vragen wij u dringend om dit zo snel mogelijk te mailen naar corona@rsg-enkhuizen.nl.

In dat geval ondernemen wij onmiddellijk actie en treedt ons protocol in werking. Daarin staat onder andere dat wij direct contact opnemen met de GGD.


Ziek thuis of doktersafspraak
Indien een leerling afwezig is in verband met ziekte en daardoor een (of meerdere) lessen moet verzuimen, dan dient een van de ouders/verzorgers dit (op de betreffende dag) vóór 09.00 uur door te geven aan de receptie. Dit kan telefonisch via: 0228 350800.

Bezoek aan een arts, fysiotherapeut, tandarts, orthodontist etc. dient een van de ouders voorafgaand telefonisch door te geven aan de receptie of het domein of via het absentieformulier, te vinden op de site of op te halen in de domeinen en bij de receptie.

 

Ziek naar huis
Wanneer een leerling in de loop van een lesdag ziek wordt, mag deze alleen naar huis na toestemming van een lid van de schoolleiding of de onderwijsassistent in het domein. Zodra de leerling thuis is, verwachten wij van een van de ouders/verzorgers een telefonische bevestiging (0228 350800) van de (veilige) thuiskomst van de leerling! 


Hervatting van de lessen
Wanneer een leerling de lessen weer hervat, dient deze een briefje van de ouders/verzorgers in te leveren bij de onderwijsassistent, waarin, naast de naam van de leerling, de klas en de datum, de reden/oorzaak en de duur van de afwezigheid worden vermeld. U kunt deze informatie ook telefonisch doorgeven aan de receptioniste (0228 350800). 

 

Extra toelichting wat betreft verzuim
De gemeente controleert of ouders en leerlingen zich aan de leerplicht houden. Daarvoor zijn speciale mensen aangesteld: de leerplichtambtenaren.
Zij kunnen -in bijzondere gevallen- de leerling toestemming geven om van school te verzuimen. Bijvoorbeeld omdat de leerling niet naar school kan door ernstige lichamelijke of psychische problemen of omdat ouders met de leerling voor langere tijd naar het buitenland gaan.
Een leerling die ongeoorloofd schoolverzuim pleegt, wordt daarvoor gestraft. In ernstige gevallen zal de leerling worden geschorst. Het schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Herhaaldelijk ongeoorloofd schoolverzuim kan leiden tot definitieve verwijdering van school. De school let erop dat leerlingen niet zonder duidelijke redenen van school wegblijven. Ouders en/of leerlingen moeten elk verzuim -om welke reden dan ook- aan de school melden. Als ouders toestemming willen krijgen voor extra verlof, dan moeten ze die in de regel tenminste twee dagen, voordat de gebeurtenis plaatsvindt, aanvragen aan de school.
Ouders die hun kinderen moedwillig van school houden en leerlingen die van school wegblijven zonder dat de ouders dat te verwijten valt, zijn volgens de wet strafbaar.