beterschap

Ouders/verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school in principe iedere dag naar school komt. Toch komt het voor dat het de ouders/verzorgers toegestaan wordt, het kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. Voor deze situaties vragen wij u een formulier in te vullen. Die kunt u op de volgende pagina vinden.

 

Wat te doen als een leerling ziek thuisblijft / ziek thuiskomt of afwezig is om een andere reden?

En wat te doen als deze leerling weer beter is en weer naar school kan!

En wat te doen als uw kind positief getest is op het Corona virus.