Schoolkosten

Wijze van betalen

De RSG Enkhuizen heeft het facturatieproces van de schoolkosten gedigitaliseerd en vereenvoudigd. Met ingang van schooljaar 2016-2017 zal de RSG voor de facturatie en inning van de schoolkosten gebruik maken van WIS collect. In WIS collect zullen de (keuze) facturen voor uw kind(eren) worden klaargezet. Na het inloggen in WIS collect kunt u de factuur direct betalen d.m.v. iDeal of u geeft een machtiging tot automatische incasso, in één of meerdere termijnen, af.
Alle ouders/verzorgers ontvangen vlak voor de zomervakantie een e-mail met daarin de persoonlijke inloggegevens en verdere instructies voor WIS collect. Deze e-mail zal worden gestuurd naar het bij ons geregistreerde emailadres van de ouder(s)/verzorger(s).

Mocht u vragen hebben over de schoolkosten en de wijze van betalen, dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar

 schoolkosten@rsg-enkhuizen.nl.