Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

De RSG organiseert tal van activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van uw kind. Voor deze activiteiten ontvangt de school geen geld van de overheid. Hiervoor vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). De hoogte van de ouderbijdrage stellen wij vast met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. U bent niet verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Dit heeft geen gevolgen voor de inschrijving van uw kind op onze school. Wordt de ouderbijdrage niet (volledig) voldaan, dan kan de leerling wel worden uitgesloten van bepaalde activiteiten en/of voorzieningen.

 

Dit betreft onder andere:

  •  mediatheek;
  • evenementencommissie;
  • excursies;
  • overige projecten/activiteiten;

 

vrijwillige ouderbijdrage onderbouw 2019-2020 (PDF)
vrijwillige ouderbijdrage bovenbouw 2019-2020 (PDF)

 

REDUCTIEREGELING
Ten aanzien van de vrijwillige ouderbijdrage hanteert de school een reductieregeling die is gebaseerd op het aantal bij de school ingeschreven kinderen van de ouder(s)/verzorger(s).
Wanneer drie of meer kinderen uit één gezin tegelijkertijd als leerling ingeschreven staan, behoeft slechts voor twee kinderen de volledige vrijwillige ouderbijdrage betaald te worden. De reductie wordt in mindering gebracht op de bijdrage voor het jongste kind.

 

De bijdrage voor Brugklas leerlingen is € 45,80.

Dit betreft: excursies/projecten/activiteiten excursies (€35,30), mediatheek (€5,00) en evenementencommissie/schoolfeesten (€5,50). 

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel