Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage onderbouw

Vrijwillige ouderbijdrage onderbouw

Deze bijdrage is alleen bedoeld voor activiteiten buiten het gewone lesprogramma, die de overheid niet betaalt.

Deze leuke! activiteiten kosten uiteraard wel geld en om dit te kunnen (blijven) bekostigen wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd. 

De ouderbijdrage is vrijwillig en kan helemaal, gedeeltelijk of niet worden betaald. Echter...wordt de ouderbijdrage niet (helemaal) voldaan, dan kunnen deze leerlingen worden uitgesloten van deze activiteiten.

 

Dit betreft onder andere:

  • excursies;
  • overige projecten/activiteiten;
  • mediatheek;
  • ongevallenverzekering.

 

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage onderbouw schooljaar 2017-2018

PDF schoolkosten onderbouw 2017-2018

 

Note: in steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportactiviteiten, dans- of muzieklessen. 

Ook de kosten die de school met zich meebrengt, zoals de jaarlijkse schoolreis, schoolkamp en de ouderbijdrage, zijn voor veel mensen niet op te brengen. Gelukkig hoeft het niet te betekenen dat kinderen van deze activiteiten worden uitgesloten. Er zijn meerdere mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Zie hiervoor de informatie onder de kop: Financiele ondersteuning.