Schoolkosten

Verzekeringen

ONGEVALLEN VERZEKERING

De school heeft voor leerlingen, personeel, stagiaires en vrijwillige medewerkers een collectieve ver­ze­kering afgesloten bij Aon verzekeringen.

 

Krachtens deze scholierenongevallenverzekering wordt als gevolg van een aan de verze­ker­de zelf overkomen ongeval een uitkering verleend, indien dit ongeval heeft plaats­ge­von­den op weg naar school, gedurende het ver­blijf op school, waar­on­der begrepen de acti­vi­tei­ten buiten school in school­verband en de te­rugweg van school naar huis. 

 

De verzekerde bedragen zijn:

€ 12.500,-- bij overlijden;

€ 50.000,-- bij blijvende invaliditeit;

 

Opgemerkt wordt, wellicht ten overvloede, dat alle schade die door een leerling aan gebouw, meubelen of leermiddelen wordt toegebracht, op kosten van de ouders/verzorgers her­steld wordt. De school aanvaardt ook geen wettelijke aan­spra­kelijkheid voor schade door leerlingen aan zichzelf of anderen toegebracht.

 

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

De school heeft voor alle leerlingen en begeleiders die op excursie, kennismakings­dagen of werkweek gaan een doorlopende reisverzekering afgesloten. De verzekering geldt wereldwijd bij alle school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Onder de doorlopende reisverzekering vallen de volgende vergoedingen:

  • Personenhulpverlening, variërend van (medische) hulp verlening en repatriëring tot reddingskosten, vervroegde terugreis of extra reis- en verblijfskosten door gedwongen oponthoud.
  • Telecommunicatiekosten.
  • Buitengewone kosten.
  • Bagage en reisdocumenten.
  • Aansprakelijkheid.
  • (Winter)sport.
Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel