Schoolkosten

Verzekeringen

ONGEVALLEN VERZEKERING

De school heeft voor leerlingen, personeel, stagiaires en vrijwillige medewerkers een collectieve ver­ze­kering afgesloten bij Aon verzekeringen.

Krachtens deze scholierenongevallenverzekering wordt als gevolg van een aan de verze­ker­de zelf overkomen ongeval een uitkering verleend, indien dit ongeval heeft plaats­ge­von­den op weg naar school, gedurende het ver­blijf op school, waar­on­der begrepen de acti­vi­tei­ten buiten school in school­verband en de te­rugweg van school naar huis.

 

De verzekerde bedragen zijn:

€ 12.500,-- bij overlijden;

€ 50.000,-- bij blijvende invaliditeit;

 

Opgemerkt wordt, wellicht ten overvloede, dat alle schade die door een leerling aan gebouw, meubelen of leermiddelen wordt toegebracht, op kosten van de ouders/verzorgers her­steld wordt.

De school aanvaardt ook geen wettelijke aan­spra­kelijkheid voor schade door leerlingen aan zichzelf of anderen toegebracht.

 

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

De school heeft voor alle leerlingen en begeleiders die op excursie, kennismakings­dagen of werkweek gaan een doorlopende reisverzekering afgesloten. De verzekering geldt wereldwijd bij alle school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Onder de doorlopende reisverzekering vallen de volgende vergoedingen:

  • Personenhulpverlening, variërend van (medische) hulp verlening en repatriëring tot reddingskosten, vervroegde terugreis of extra reis- en verblijfskosten door gedwongen oponthoud.
  • Telecommunicatiekosten.
  • Buitengewone kosten.
  • Bagage en reisdocumenten.
  • Aansprakelijkheid.
  • (Winter)sport.

 

Link naar PDF met polisvoorwaarden pakketpolis Ongevallen- en Reisverzekering.

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie
  • Essentieel