Schoolkosten

Stichting Leergeld WF

Aanbod van stichting Leergeld West-Friesland voor ouders van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet (beroeps)onderwijs, schooljaar 2019-2020

 

Suzy van 13 jaar zit in de eerste klas van het VMBO. Zij woont met haar moeder en broertjes pas een jaar in Hoorn, heeft weinig sociale contacten en hangt vooral thuis op de bank. Een sportactiviteit met meiden zou zij geweldig vinden. De financiële situatie van het gezin rechtvaardigt een bijdrage vanuit de voorliggende voorzieningen van de gemeente, maar is in eerste instantie afgewezen. Bovendien is de vergoeding ontoereikend. Leergeld staat garant voor de betaling van een jaar fitness van ca. € 200.

 

Eline van 12 jaar en Rick van 9 jaar zitten nog op de basisschool. Moeder heeft ook nog een baby. De activiteitenbijdrage van de school is niet betaald. Er ligt een betalingsherinnering. Rick zit op karate, maar er is al enige tijd een betalingsachterstand. Zijn pak is te klein en voor het behalen van de volgende band moet examengeld worden betaald. Eline kampt met overgewicht, maar vindt het moeilijk om een passende sport te kiezen. Het 1-oudergezin zit in een schuldhulpverleningtraject via Plangroep. De aanvraag voor de zgn. vrijwillige ouderbijdrage van de school van € 25 p.p. en de sportactiviteiten voor beide kinderen worden bij Leergeld aangevraagd en gehonoreerd. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn de genoemde namen niet de echte namen)

 

Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland.

 

Stichting Leergeld West-Friesland voor het schooljaar 2019-2020

Leergeld West-Friesland zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld, indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die moeten rond komen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten kunnen een beroep doen op Leergeld. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn: 

 

Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. 

Sport: Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om sportkleding of om spullen die nodig zijn om te sporten. 

Cultuur: Op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles, balletles of danslessen, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken. 

 

Welzijn: Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden.  Ook verstrekt Leergeld een goede 2e hands fiets en maximaal één gebruikte computer met actuele software per gezin.

Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.

 

Inkomensnormen

Leergeld ondersteunt kinderen indien het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 120% van het bijstandsniveau:

Eenoudergezin:                      € 1.535,-

Meerpersoonshuishouden:    € 1.758,-

 

Kwijtschelding kosten voortgezet onderwijs, zoals ouderbijdrage en excursies e.d.

Leergeld werkt samen met het Atlascollege, Tabor, RSG Enkhuizen en Martinuscollege over kwijtschelding van de eigen bijdrage van ouders voor diverse schoolactiviteiten. Afgesproken is dat ouders bij Leergeld daartoe een aanvraag kunnen doen.   Leergeld beoordeelt deze op basis van eigen de criteria. Indien het gezin hieraan voldoet ontvangen de ouders een brief, waarmee zij bij de administratie van de schoolkwijtschelding kunnen aanvragen. Het afgelopen jaar is hiervan in tientallen gevallen gebruik gemaakt. 

 

Nadere informatie

Alle bijdragen worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of verenigingen.

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op de website www.leergeldwestfriesland.nl Klik op de knop ´Hulp voor uw kind´. Ouders kunnen ook bellen. Het Leergeld-kantoor is bereikbaar van 11.00 tot 15.00 uur op maandag t/m woensdag. Tel. nr. 0229 - 706800

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel