Schoolkosten

In verband met de onzekere planning van activiteiten komend schooljaar, hebben wij besloten de facturering voor schooljaar 2020-2021 uit te stellen.

De eerste facturen voor schooljaar 2020-2021 zullen pas in de loop van augustus 2020 in WIS collect worden geplaatst.

Hier kunt u informatie vinden over:

 - gratis schoolboeken

 - hoe om te gaan met de gratis leermiddelen?

 - inleveren boeken en afhandeling schade en / of verlies

 - extra leermiddelenpakket

De RSG organiseert tal van activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van uw kind. Voor deze activiteiten ontvangt de school geen geld van de overheid. Hiervoor vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). De hoogte van de ouderbijdrage stellen wij vast met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. U bent...

Naast de gratis leermiddelen, zijn er natuurlijk ook materialen die je als leerling zelf moet gaan kopen.

En dat is vaak nog leuk ook! Je kiest wat bij je past! 

Zoals schriften, pennen, etc. en een etui om alles erin te doen. 

Maar denk hierbij ook aan woordenboeken voor de vreemde talen en een rekenmachine voor een vak als wiskunde!

 

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, werkweken, excursies, noem maar op.

Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om al deze kosten 'gewoonweg' (in 1x ) te betalen.

Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden en externe instanties die kunnen helpen wanneer uw financiële situatie het moeilijk of zelfs onmogelijk maakt al deze kosten voor uw kind(eren) te betalen.

 

De RSG maakt gebruik van WIS collect om de betalingen te kunnen innen. 

Om te weten hoe dit werkt..lees verder!

Heeft uw kind een steuntje in de rug nodig?

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zowel de Gemeente als de Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om diverse...

De school heeft voor leerlingen, personeel, stagiaires en vrijwillige medewerkers een collectieve ongevallenver­ze­kering afgesloten en daarbij ook een reisverzekering voor de excursies en werkweken.