Schoolkosten

Heeft uw kind een steuntje in de rug nodig?

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om diverse activiteiten tot aan het verstrekken van...

De overheid vergoedt de schoolboeken. Hieronder valt al het lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is. Leerlingen 'lenen' dus als het ware het lesmateriaal. Hierbij gelden wel -vanuit de overheid- specifieke richtlijnen voor het gebruik en zijn er regels die gelden bij verlies of beschadiging. Naast de algemene kosten zijn er kosten die door de ouders voldaan moeten worden. Deze kunt u vinden onder de kop: vrijwillige ouderbijdrage. Lees verder...

Deze bijdrage is alleen bedoeld voor activiteiten buiten het gewone lesprogramma, die de overheid niet betaalt.

Deze leuke activiteiten kosten uiteraard wel geld en om dit te kunnen (blijven) bekostigen wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd. 

Deze bijdrage is alleen bedoeld voor activiteiten buiten het gewone lesprogramma, die de overheid niet betaalt.

Deze leuke activiteiten kosten uiteraard wel geld en om dit te kunnen (blijven) bekostigen wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd. 

Een leermiddelenpakket bestaat uit leerboeken, werkboeken en digitale licenties en wordt gratis aangeboden.

Een extra pakket kan op verzoek worden gekocht.

Naast de gratis leermiddelen, zijn er natuurlijk ook materialen die je als leerling zelf moet gaan kopen.

En dat is vaak nog leuk ook! Je kiest wat bij je past! 

Zoals schriften, pennen, etc. en een etui om alles erin te doen. 

Maar denk hierbij ook aan woordenboeken voor de vreemde talen en een rekenmachine voor een vak als wiskunde!

 

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, werkweken, excursies, noem maar op.

Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om al deze kosten 'gewoonweg' (in 1x ) te betalen.

Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden en externe instanties die kunnen helpen wanneer uw financiële situatie het moeilijk of zelfs onmogelijk maakt al deze kosten voor uw kind(eren) te betalen.

 

De RSG maakt gebruik van WIS collect om de betalingen te kunnen innen. 

Om te weten hoe dit werkt..lees verder!

De school heeft voor leerlingen, personeel, stagiaires en vrijwillige medewerkers een collectieve ongevallenver­ze­kering afgesloten en daarbij ook een reisverzekering voor de excursies en werkweken.