Schoolgids en Handboek

De schoolgids is, zoals ieder jaar, een bron van informatie over allerlei zaken die de Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen betreffen. De schoolgids wordt aan het einde van het voorgaande schooljaar op de website geplaatst.
Naast de informatie in de schoolgids ontvangt de ouder/verzorger jaarlijks een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage.

Het handboek RSG bevat alle protocollen / reglementen en procedures die gelden op de RSG.
Hierin kunt u bijvoorbeeld opzoeken wat de regels zijn wat betreft verzuim, de bevorderingsnormen en het beleid rondom de 'telefoontas', maar ook de doelstellingen van de Raad van Toezicht en het RSG pestprotocol.