Schoolgids en Handboek

In de schoolgids kunt u informatie vinden die van belang zijn om te weten. Het is een bron van informatie over allerlei zaken waarmee u mogelijk te maken krijgt gedurende de periode dat uw kind op de RSG zit. Denk hierbij aan regels voor het ziekmelden, aanvragen van verlof, ouderavonden, kluisjes, rapportage, sportregels, schoolspullen, contactgegevens, algemene schoolregels etc.etc.  

Het handboek RSG bevat alle protocollen / reglementen en procedures die gelden op de RSG.
Hierin kunt u bijvoorbeeld opzoeken wat de regels zijn wat betreft verzuim, de bevorderingsnormen en het beleid rondom de 'telefoontas', maar ook de doelstellingen van de Raad van Toezicht en het RSG pestprotocol.