Schoolkosten

Schoolboeken

GRATIS SCHOOLBOEKEN
De overheid vergoedt de schoolboeken, waarbij zij aan scholen richtlijnen heeft gegeven over de soort kosten, die onder de gratis schoolboeken vallen. Het betreft al het lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is en dat naar vorm en inhoud gericht is op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties.
Hieronder wordt verstaan: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/dvd’s, examenbundels, project- en tabellenboeken, door de school gemaakt materiaal, licenties, online materiaal etc.

HOE OM TE GAAN MET DE GRATIS LEERMIDDELEN?
Bovenstaande leermiddelen worden gratis in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school en moeten dus aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. De (nieuw) waarde van een boekenpakket is gemiddeld € 300,--. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om zorgvuldig met dit boekenpakket om te gaan. De leerling is verplicht de boeken te KAFTEN en mag in geen enkel leerboek SCHRIJVEN. De boeken moeten voorzien worden van de NAAM en de KLAS van de leerling in de daarvoor be¬stem¬de ruimte vóór in het boek. De boeken worden in de loop van het cursusjaar enkele malen gecontroleerd.

INLEVEREN BOEKEN EN AFHANDELING SCHADE EN / OF VERLIES
Boekenpakketten die tussentijds of aan het einde van het schooljaar worden ingeleverd, worden gecontroleerd op schade, volledigheid alsmede het onterecht schrijven in boeken. Alle kosten als gevolg van schade en/of verlies worden in rekening gebracht.

EXTRA LEERMIDDELENPAKKET
Aan alle leerlingen wordt één leermiddelenpakket gratis verstrekt. Een leermiddelenpakket bestaat uit leerboeken, werkboeken en digitale licenties.
Willen ouders over een extra leermiddelenpakket beschikken (bijvoorbeeld in geval van een fysieke beperking) dan kan dat gemotiveerd aangevraagd worden bij de schoolleider waar de leerling onder valt. Dit extra pakket is niet gratis, hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Ook dit pakket dient na afloop van het schooljaar weer ingeleverd te worden.
Wilt u een extra leermiddelenpakket aanschaffen, dan zal de volledige nieuwprijs doorberekend worden. De prijs van een extra leermiddelenpakket is variabel en afhankelijk van het leerjaar. Dit leermiddelenpakket wordt uw eigendom en hoeft na afloop van het schooljaar niet ingeleverd te worden. Wilt u meer informatie over een extra leermiddelenpakket? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. Toet, hoofd afdeling facilitaire zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel