Rooster

Rooster

Via Magister en via het Zermelo Portal kan het rooster geraadpleegd worden. In het rooster staat wanneer er les is, welke docent de les geeft en in welk lokaal de les plaatsvindt.
Klik hier om naar Magister te gaan.
Klik hier om naar het Zermelo Portal te gaan. (Handleiding leerlingen)


Magister is leidend voor wat betreft roosterwijzigingen.

Het Zermelo Portal is een extra mogelijkheid om het rooster te bekijken. Ouder(s)/verzorger(s) die het rooster via het Zermelo Portal willen bekijken moeten hier vooralsnog de gebruikersnaam en het wachtwoord van hun kind voor gebruiken. De RSG doet onderzoek naar de mogelijkheid om ouder(s)/verzorger(s) eigen inloggegevens te geven. Zowel voor Magister als voor het Zermelo Portal kan ook gebruik gemaakt worden van een app voor de telefoon of tablet. De app is te downloaden voor Apple, Android en Windows.

Semesters
De RSG werkt met twee verschillende semesters. Dit komt omdat de lessentabel voor het eerste semester anders is dan de lessentabel voor  het tweede semester. De lessentabel staat weergegeven in de schoolgids. Klik hier om naar de schoolgids te gaan. De start van het tweede semester is ongeveer halverwege het schooljaar. De exacte datum staat aangegeven in de jaarplanning. Klik hier om naar de jaarplanning te gaan.

Lestijden en pauzes
De RSG werkt standaard met lesuren van 60 minuten. Gezien de huisige omstandigheden is het rooster voor alle leerlingen aangepast. 

De dag begint om 8:15 uur en eindigt uiterlijk om 16:15 uur. Hieronder staan de lestijden van het 60-minutenrooster weergegeven.

Lestijden 60-minuten rooster

Lesuren Starttijd Eindtijd
1 08:15 09:15
2 09:15 10:15
Pauze 10:15 10:35
3 10:35 11:35
4 11:35 12:35
Pauze 12:35 13:05
5 13:05 14:05
6 14:05 15:05
Pauze 15:05 15:15
7 15:15 16:15

 

Soms komt het voor dat de RSG werkt met een 50-minutenrooster. Wanneer dat is, staat aangegeven in de jaarplanning. In onderstaande tabel staan de lestijden van het 50-minutenrooster weergegeven.

Lestijden 50-minuten rooster

Lesuren Starttijd Eindtijd
1 08:15 09:05
2 09:05 09:55
Pauze 09:55 10:15
3 10:15 11:05
4 11:05 11:55
5 11:55 12:45
Pauze 12:45 13:15
6 13:15 14:05
7 14:05 14:55