Rooster

Alle examens van 2018 zijn weer afgerond. De uitslagen zijn bekend en nog niet eerder hadden we zulke goede resultaten. Wat zijn we trots! De diplomauitreikingen hebben plaatsgevonden en ook dit waren mooie avonden.

 

 

 

 

 

Elke leerling ontvangt twee keer per jaar een rooster. In het rooster staat wanneer er les is, welke docent de les geeft en in welk lokaal de les plaatsvindt.