Rooster

Alle examens van 2017 zijn weer afgerond.

De uitslagen van het 1e tijdvak zijn bekend. De uitslagen van het 2e tijdvak zijn bekend op 30 juni. 

De diplomauitreikingen vinden plaats in week 27!

Algemene info kun je vinden over de afgrelegde examens kun je vinden op de site van het Examenblad: https://www.examenblad.nl/homepage/2017

 

 

Elke leerling ontvangt twee keer per jaar een rooster. In het rooster staat wanneer er les is, welke docent de les geeft en in welk lokaal de les plaatsvindt.