Header Klachtenprocedure

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de docent, mentor of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon.

Helaas komt het soms voor dat het interne traject geen oplossing biedt. In dit geval kan de klacht worden neergelegd bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Bijlage bij klachtenregeling Bezwaartermijnen en externe klachtencommissie

Als je een klacht of probleem hebt als ouder of leerling waarbij de school een (oplossende) rol kan spelen of een luisterend oor,  kun je contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de RSG.

Voor klachten die in relatie staat met machtsmisbruik (door medewerkers van de school)  kun je ook contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon.