Zorg
een sterke band
Samenwerking
sterke samenwerking
Communicatie
goede communicatie

De jaarplanning is een overzicht van alle activiteiten, ouderavonden, (school)examens en rapportages. Zodra zich wijzigingen voordoen, wordt de jaarplanning aangepast, zodat ouders/verzorgers en leerlingen altijd een up-to-date overzicht hebben van bovengenoemde zaken.