Schoolgids en Handboek

Handboek RSG

Momenteel wordt het handboek geactualiseerd.
Hierdoor zijn niet alle koppelingen actief.

 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Doelstellingen

1.1.1. Missie en Statement
1.1.2. Doel en doelstellingen
1.1.3. Onderwijsvisie

1.1.4. Communicatieplan RSG

 

1.2. Schoolplan RSG 2020-2024

 

 2. SCHOOLREGELS
 
2.1. Schoolreglementen algemeen

2.1.1. Schoolreglement
2.1.2. Vrijstelling schoolbezoek

 

2.2. Gedragsregels

2.2.1. Gedragscode communicatie met leerlingen en ouders

2.2.2. Beleid telefoontas

1. Protocol voor docenten

2. Protocol voor leerlingen

3. Protocol voor ouders

 

2.3. Verzuim en absentieregels

2.3.1. Schorsing en verwijdering
2.3.2. Verzuimprotocol

 

2.4. Reglement genotmiddelen leerlingen

 

2.5. Schoolreizen voorwaarden

3. ONDERWIJS

3.1. In- en doorstroom leerlingen

3.1.1. Toelatingsprocedure leerlingen
3.1.2. Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen 2019-2020

3.1.3. Protocol toetsing

 

3.2. Begeleiden leerlingen

3.2.1. Schoolondersteuningsprofiel RSG Enkhuizen
3.2.2. Mentoraat
3.2.3. Counselor
3.2.4. Interne en externe vertrouwenspersonen
3.2.5. Feestdagen

3.2.6. Dyslexie protocol

 

3.3. Examenregelingen

3.3.1. Examenregelingen

 

3.4 Leerlingenraad

3.4.1. Leerlingenstatuut


4. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
 
4.1. MR-reglement
 
5. VEILIGHEID
 
5.1. Convenant veilige school

 

5.3. RSG tegen agressie en geweld

5.3.1. Protocol cameratoezicht
5.3.2. Pestprotocol


5.4. BHV regeling RSG Enkhuizen

5.4.1. Ongevallenregistratie

 
5.5. Beleidsdocument crisiscommunicatie

6. BESTUUR

6.1. Integriteitscode RSG 

6.2. Code Goed Onderwijsbestuur

6.3. Managementstatuut afdelingsdirectie

6.4. Klokkenluidersregeling

6.5. Statuten Stichting RSG 

6.6. Klachtenregeling RSG Enkhuizen

6.7. Reglement criteria nevenfuncties bestuurder

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel