Evenementen

GALABAL 20 april

Vrijdag 21 april is het voor onze eindexamenkandidaten eindelijk zover; dan zit hun schoolleven er bijna op. Alleen nog voorbereiden op het examen en dan nog het examen zelf. In deze brief vindt u informatie over 20 en 21 april.

 

Op donderdag 20 april start om 19:30 uur het eindexamengala in de Nieuwe Doelen in Enkhuizen.

 

Tijdens het Galabal op 20 april gelden de volgende afspraken:

 • Alle feesten die wij op school organiseren zijn drankvrij. Voor het Galabal wordt een uitzondering gemaakt voor de leerlingen van 18 jaar en ouder.
 • Leerlingen die overduidelijk gedronken hebben bij aankomst moeten na een telefoontje naar huis door ouders worden opgehaald.
 • Ook leerlingen die tijdens het feest hun tax bereiken krijgen deze behandeling.
 • Er worden geen introducees toegelaten tot het galabal.

 

Rode loper

Elk jaar is het weer een fantastisch gezicht om de stoet leerlingen op de rode loper voor de Nieuwe Doelen te mogen ontvangen.

De afgelopen jaren is echter gebleken dat er hierdoor veel oponthoud veroorzaakt wordt op het Venedie. Dit betekent dat indien nodig hulpdiensten niet ter plaatse kunnen komen. Om meer invloed te hebben op de route naar De Nieuwe Doelen is in overleg met politie en gemeente besloten om de leerlingen via een duidelijke route (zie bijlage) naar De Nieuwe Doelen te laten komen. We verzoeken de leerlingen dan ook met klem om deze route te gebruiken. Wij hebben verkeersregelaars ingezet om het een en ander in goede banen te leiden.

Voor ouders is het fotomoment op de rode loper natuurlijk een moment om niet te missen. We verzoeken u om zoveel als mogelijk met de fiets te komen. Indien u met de auto komt is het verzoek van ons, gemeente en politie om uw auto op de parkeerplaats achter het station te zetten.

 

De nacht na het galabal

De afgelopen jaren is er in de nacht na het galabal veel onrust veroorzaakt door een grote groep leerlingen in de stad en/of omgeving van Enkhuizen. De afgelopen weken is er overleg geweest met de gemeente en de politie om samen te bekijken hoe we dit kunnen voorkomen.

 

Om te voorkomen dat er onrust wordt veroorzaakt door groepen leerlingen in de stad en/of omgeving van Enkhuizen is er overleg geweest met politie en gemeente.

We willen daarom graag aandacht vragen voor de volgende zaken:

 • We verzoeken de ouders om hun zoon/dochter op te halen na het galabal en te stimuleren dat er alleen binnenshuis verder gefeest wordt.
 • Samenscholingen in de nacht na het galabal in Enkhuizen of omgeving zijn niet toegestaan.
 • Indien een leerling zich schuldig maakt aan strafbare feiten tijdens deze nacht kan er sprake zijn van strafrechtelijke vervolging.
 • Wat zich in de nacht en de vroege ochtend voorafgaande aan vrijdag 21 april voordoet, behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • De politie zal in de nacht van het galabal samen met school Als blijkt dat leerlingen van de RSG bijdragen aan onrust, vandalisme of andere zaken zullen zij op vrijdag 21 april samen met hun ouders verwacht worden op school voor een gesprek. In dit gesprek zullen de mogelijke consequenties voor de desbetreffende leerling toegelicht worden.

 

Galabal RSG Enkhuizen: Het is een blijft een mooi feest!

In deze informatie wordt een aantal zaken zwaar neergezet. We vinden het echter van groot belang dat het galabal een feest blijft dat we nog vele jaren voor onze examenleerlingen kunnen blijven organiseren. De gemeente Enkhuizen en de politie hebben aangegeven, dat in het geval bij het voortduren van grote onrust en vandalisme na het galabal, de mogelijkheid bestaat dat er geen toestemming meer gegeven wordt voor het galabal. Zoals u begrijpt zouden wij dit enorm betreuren. We doen dan ook op iedereen; ouders EN leerlingen een groot beroep om na het galabal niet buiten het feest voort te zetten.  

 

Het galabal RSG Enkhuizen verdient het om een mooie en lange traditie te worden. Voor iedereen een fantastische avond, waar lang naar uitgekeken wordt en waar vooral met heel veel plezier op terug gekeken kan worden.

We hopen daarom op ieders medewerking om er samen met ons weer een geweldig feest van te maken!

 

Tenslotte....de laatste lesdag op 21 april

Op de laatste lesdag op 21 april gelden de volgende regels:

 • Vrijdag beginnen voor de examenleerlingen de lessen om 10:35 uur.
 • Er is geen toestemming aan de leerlingen verleend voor het houden van een examenstunt.
 • Gedurende de dag is het gebruik van alcoholische dranken niet toegestaan.
 • Leerlingen die voorafgaande aan de lessen drank gebruikt hebben, worden niet toegelaten. Wij nemen zo nodig contact op met de ouders.