Schoolkosten

Financiële ondersteuning en kwijtscheldingsbeleid

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportactiviteiten, dans- of muzieklessen. 

Ook de kosten die de school met zich meebrengt, zoals de jaarlijkse schoolreis, schoolkamp en de ouderbijdrage, zijn voor veel mensen niet op te brengen. Soms kan er pas achteraf een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand of andere voorzieningen.

Gelukkig hoeft het niet te betekenen dat kinderen van deze activiteiten worden uitgesloten en kan voorkomen worden dat deze kinderen worden buitengesloten!  

 

Wanneer uw financiële situatie het onmogelijk maakt al deze kosten voor uw kind(eren) te betalen, zijn er verschillende ondersteunende mogelijkheden:

 1. U kunt bij de administratie van de school een verzoek doen om de ouderbijdrage gespreid te betalen in drie termijnen.
 2. Onder voorwaarden kunt u recht hebben op kindgebonden bugdet. Het Kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te   vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het Kindgebonden budget, kijk dan op www.toeslagen.nl
 3. Ook gemeente vergoeden vaak dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijke kosten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga voor meer informatie naar de sociale dienst van uw gemeente.

  Stede Broec

  https://www.stedebroec.nl/bijzondere-bijstand-en-minimaregelingen

  Enkhuizen.

  https://www.enkhuizen.nl/bijzondere-bijstand-en-minimaregelingen

  Drechterland

  https://www.drechterland.nl/bijzondere-bijstand-en-minimaregelingen   

 4. Met financiële steun van Stichting Leergeld kunnen kinderen namelijk wel deelnemen aan genoemde activiteiten.  Stichting Leergeld vult aan daar waar de gemeentelijke voorzieningen niet toereikend zijn en Leergeld is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar (nadere informatie)

 

KWIJTSCHELDINGSBELEID RSG

Tot slot dient elke VO-school een kwijtscheldingsbeleid te hebben vastgesteld. Jarenlang is het ongeschreven beleid van de RSG voldoende geweest omdat vrijwel nooit een verzoek tot kwijtschelding van de verplichte ouderbijdrage en bijkomende schoolkosten werd gedaan. Vanwege de crisis neemt het aantal kwijtscheldingsverzoeken toe. Daarom heeft de RSG vanaf schooljaar 2015-2016 een eigen kwijtscheldingsbeleid vastgesteld.

 

De school neemt een verzoek tot kwijtschelding alleen in behandeling wanneer de Stichting Leergeld uw aanvraag heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat u voldoet aan de door hen gestelde criteria. De school doet dus geen eigen onderzoek. De school scheldt de kosten kwijt die niet door de Stichting Leergeld worden vergoed en die voor het volgen van onderwijs door de school verplicht zijn gesteld. Hiermee is het kwijtscheldingsbeleid van de school een aanvulling op het beleid van de Stichting Leergeld 

 

Wij verzoeken ouders die een aanvraag tot ondersteuning hebben ingediend bij Stichting Leergeld, de school hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Zodra Stichting Leergeld heeft beoordeeld en vastgesteld dat een gezin aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet, ontvangt de school zo spoedig mogelijk van de ouders een kopie van deze schriftelijke bevestiging door Stichting Leergeld. Pas nadat de school een kopie van de schriftelijke bevestiging van Stichting Leergeld heeft ontvangen, kan de kwijtschelding definitief verwerkt worden.

 

Naast ouders die niet kunnen betalen, zijn er ook ouders die niet willen betalen. Dat recht hebben ouders bij de vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer ouders niet willen betalen, moet de school voor een kosteloos alternatief zorgen zodat de leerlingen die het betreft het onderwijs krijgen aangeboden waar zij recht op hebben. Niet willen betalen, valt dus buiten de regeling van kwijtschelding.

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
 • Essentieel