beterschap

Absentieformulier & verlofaanvraag

Absentie kortdurend

Het is logisch dat uw kind thuis mag blijven bij ziekte en kan hij/zij afwezig zijn ivm bezoek aan een arts of andere deskundige.

We hopen dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland kunnen worden, maar als dat niet kan vragen wij u een 

absentieformulier in te vullen. Deze kan worden ingeleverd bij de onderwijsassistent van de betreffende afdeling. 

 

Verlof buiten de schoolvakanties om korter dan 10 dagen

Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders/verzorgers in ALLE gevallen tijdig overleg plegen met de directie van school. Het betreft hier een reeks van uiteenlopende zaken waarvoor de directie van de school in voorkomend geval verlof kan verlenen. 

Een aanvraag bijzonder verlof van maximaal 10 schooldagen kunt u vinden onderaan deze pagina.

 

Verlof langer dan 10 dagen

Voor verlof langer dan 10 schooldagen dient u (via school) een aanvullend schriftelijk verzoek in te dienen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente en deze moet bij voorkeur 1 maand van tevoren via de directie van de school aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden voorgelegd. Het aanvullend verzoek kunt u inleveren samen met een aanvraag bijzonder verlof. 

 

Het ingevulde formulier kunt u (of de leerling) printen en ingevuld en ondertekend inleveren bij de onderwijsassistenten van de betreffende afdeling:

of scannen en mailen aan de betreffende afdeling of per post toesturen aan de RSG. 

 

B1

: brugklas@rsg-enkhuizen.nl

vmbo : vmbo@rsg-enkhuizen.nl
havo : havo@rsg-enkhuizen.nl
vwo  : atheneum@rsg-enkhuizen.nl

 

FORMULIEREN:

Absentieformulier kortdurend (PDF)

Bijzonder verlof aanvragen (invulbaar PDF)

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel