zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

Vensters voor verantwoording

Via Vensters VO worden alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).
Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op goede wijze verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met de verbetering van hun onderwijs. 98% van alle scholen heeft zich inmiddels bij Vensters aangesloten en 94% stelt haar gegevens beschikbaar via www.scholenopdekaart.nl. De resultaten van scholen kunnen zo gemakkelijk onderling vergeleken worden.

 

Dit hebben scholen met Vensters VO bereikt

  • Feitelijke informatie over de resultaten van scholen is beschikbaar op schoolniveau én op sectorniveau.
  • Deze informatie levert een gedegen basis voor een inhoudelijk gesprek met belanghebbenden.
  • Eerste nationale benchmark voor scholen.
  • Scholen verbeteren hun onderwijsresultaten op basis van informatie uit het ManagementVenster.
  • Onderzoeksmogelijkheden: de sector heeft de regie als het gaat om over informatie over onderwijs.

 

Standpunt VO-raad
De VO-raad heeft Vensters ontwikkeld om:


A) de verantwoording aan en dialoog met leerlingen, ouders en andere belanghebbenden te stimuleren.
B) de onderwijskwaliteit te verbeteren. Scholen krijgen via Vensters eenduidige, betrouwbare informatie over hun resultaten (ten opzichte van andere scholen) en kunnen dit gericht inzetten om hun prestaties te verbeteren.

 

Meer informatie kunt u vinden op de volgende site: 

 

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/171/regionale-scholengemeenschap-enkhuizen