zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

Vacature lid Raad van Toezicht

 

  

ATHENEUM - HAVO

VMBO TL – Tweetalig Onderwijs

Boendersveld 3

1602DK Enkhuizen

Tel (0 2 2 8 ) 3 5 0 8 0 0

www.rsg-enkhuizen.nl

 

De RSG Enkhuizen, een kleinschalig georganiseerde openbare scholengemeenschap voor Atheneum, Havo, VMBO TL en tweetalig onderwijs, telt momenteel ca. 1550 leerlingen. De school is sterk geworteld in Oostelijk West-Friesland en biedt de leerlingen in een prettige sfeer kwalitatief hoogstaand onderwijs, een mensgerichte leerlingbegeleiding en een actief schoolleven. Onderwijsveranderingen worden ingevoerd op basis van de onderwijsvisie. Bij alle onderwijskundige processen speelt de integratie van ICT een wezenlijke rol.

De RSG is op één locatie gevestigd. Het gebouw is ingericht met het onderwijsconcept als uitgangspunt.

 

De Raad van Toezicht is met ingang van 1 januari 2019 op naar een

 

DESKUNDIG EN BETROKKEN LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT (M/V)

 

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de RSG Enkhuizen. De taak van de Raad van Toezicht behelst in ieder geval het houden van het intern toezicht, het zijn van een sparringpartner voor het College van Bestuur en het voeren van het werkgeverschap van dit college. Dit betekent dat de Raad van Toezicht altijd alle aspecten van de school en alle relevante belangen in overweging neemt. Zie voor het volledige profiel en meer informatie over de Raad van Toezicht www.rsg-enkhuizen.nl.

 

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht:

 • Maatschappelijke inbreng – “van buiten naar binnen”
 • Ambassadeurschap – “van binnen naar buiten”
 • Vermogen tot richting geven en strategisch denken
 • Vermogen tot Inspireren en stimuleren
 • Analytisch vermogen
 • Kritische en integere instelling
 • Brede professionaliteit en beschikbaarheid
 • Veranderingsbereidheid en leerbaarheid
 • Een open houding waarin aanspreken en aangesproken worden vanzelfsprekend is
 • Affiniteit met de openbare identiteit
 • Ongebondenheid
 • Draagt bij aan diversiteit binnen de Raad van Toezicht

 

In verband met een brede samenstelling van de RvT willen we deze specifieke vacature vervullen met een lid met aantoonbare affiniteit met en kennis van het (voortgezet) onderwijs, dan wel personeel & organisatie.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in deskundigheden t.a.v. wet- en regelgeving, de maatschappelijke omgeving van de school en medezeggenschap/ouderparticipatie.

 

De vacature ontstaat doordat het enige vrouwelijk lid van de raad vertrekt wegens het verstrijken van haar zittingstermijn.

 

Vragen over deze functie kunnen worden gesteld aan de voorzitter, dhr. G. Mos via raadvantoezicht@rsg-enkhuizen.nl.

Uw sollicitatie voorzien van CV kunt u vóór 4 mei 2018 per email zenden aan secretariaat@rsg-enkhuizen.nl.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Profiel RVT lid

Code goed onderwijsbestuur

Reglement auditcommissie

Vergoedingsregeling lid RVT

Toezichtsagenda RVT