zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

Via Vensters VO van de VO raad worden alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

De resultaten van scholen kunnen zo gemakkelijk onderling vergeleken worden.

Voor de RSG klik: 

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/171/regionale-scholengemeenschap-enkhuize...

In het schoolplan van de RSG wordt de koers op hoofdlijnen beschreven voor de periode van 2020 tot december 2024.

 

Elk jaar maken wij de balans op in ons jaarverslag. Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de (financiële) gang van zaken over het afgelopen jaar weer.

Uit de begroting blijkt welke inkomsten en uitgaven wij het huidige jaar verwachten.