zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

Via Vensters VO van de VO raad worden alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

De resultaten van scholen kunnen zo gemakkelijk onderling vergeleken worden.

Voor de RSG klik: 

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/171/regionale-scholengemeenschap-enkhuize...

In het strategisch beleidsplan van de RSG worden de visie en plannen beschreven voor een periode van vier jaar.
Het plan wordt jaarlijks bijgesteld. Het strategisch beleidsplan wordt uitgewerkt in een schoolplan en vervolgens in teamplannen.

In het schoolplan worden de onderwijskundige ambities van de school beschreven voor de komende 3 jaren.  Elk jaar wordt het schoolplan bijgewerkt en worden de nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

Het schoolplan is daarmee een dynamisch document dat richting geeft aan de wijze waarop er met de leerlingen wordt gewerkt en richt zich op de rol van de docenten, de secties, de teams en de organisatie als geheel.

Elk jaar maken wij de balans op in ons jaarverslag. Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de (financiële) gang van zaken over het afgelopen jaar weer.

Uit de begroting blijkt welke inkomsten en uitgaven wij het huidige jaar verwachten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel